- Okeke feilaktig dømt

Hadde idrettens domsutvalg hjemmel til å dømme Aham Okeke? Nei, sier Svein Slettan, førsteamanuensis i strafferett.

Tirsdag ble sprinteren Aham Okeke (29) frikjent i Oslo byrett for forsøk på utførsel av dopingmidler i slutten av januar 1998.

I samme sak ble han i idrettens domsutvalg i mai dømt for forsøk på innførsel av dopingmidler til Spania, der han var på treningsleir. Det er denne dommen strafferettseksperten mener ikke holder mål.

I Norges Idrettsforbunds lovtekst står det riktignok at det er forbudt å innføre, erverve, overdra eller være i besittelse av dopingmidler. Men Svein Slettan mener at tanken bak en slik lovtekst åpenbart er ment innførsel til Norge.

- Annerledes kan man jo ikke tolke den regelen. Hvis man mener at det er ulovlig med utførsel, må man ha det med i lovteksten. Vi kan ikke leve med en situasjon hvor folk ikke vet hva man skal forholde seg til. Det er dårlig rettssikkerhet, sier Svein Slettan.

- Med en slik lovtekst kan man ikke ha ment noe annet enn at det er forbudt med innførsel til Norge - ikke til Spania. Å hevde noe annet vil være dårlig juss.

Etter frifinnelsen i straffesaken i byretten i går kan ikke Slettan se annet enn at idretten også er nødt til å frifinne Okeke.

- I prinsippet vil det være en ærekrenkelse å beskylde en person som er endelig frifunnet i retten, for likevel å være skyldig.