Øl-krig i Vikersund

Det har brutt ut øl-krig i Vikersund foran skiflygings-VM i den nyombygde 200-metersbakken 10. til 13. februar.

VM-arrangøren har søkt Modum kommune om skjenkebevilling for øl og vin i det 1800 kvadratmeter store teltet ved siden av sletta i 90-metersbakken. Helse- og sosialsjefen i Modum kommune, Torbjørn Festvåg, går imot servering til publikum, men er for alkoholservering på den kommunale mottakelsen torsdag 10. februar og til VIPene. Hovedutvalget for helse- og sosialetaten går imot sin egen etatssjef, og er for at også Jørgen hattemaker skal få ta seg en øl, når kong Salomo får det.

Ølkrigen blir avgjort i formannskapet i Modum kommune i desember.

- Håper

- Vi har søkt om skjenkebevilling for øl og vin i sponsorteltet fra klokka 9 om morgenen til 18 om kvelden alle dager under VM, om tilsvarende servering på den kommunale mottakelsen og om ølservering i publikumsteltet på dansefestene fra klokka 18 fredag og lørdag kveld 11. og 12. februar. Vi er fornøyd med hovedutvalgets innstilling, og håper at formannsskapet følger etter, sier Morten Wold, generalsekretær for skiflygings-VM i Vikersund, til Dagbladet.

Vanlig i utlandet

I utlandet er det helt vanlig med øl- og vinservering under skiflygingsarrangementer. I tillegg til å tjene penger ønsker Vikersund-arrangøren å ha kontroll over alkoholserveringen sjøl.

- Den internasjonale verden kommer også til Vikersund. Vi ønsker at alle skal få et totalt opplevelsesopphold.

Kommunen har tidligere gitt skjenkebevilling både til messer og dansearrangementer i regi av idrettslag. Skal det være en rød tråd i politikken, må også vi få bevilling, sier Morten Wold.

Ja fra ordføreren

Formannskapet i Modum kommune består av 11 personer, med Odd Flattum som leder.

- Politikerne kommer til å klubbe igjennom Vikersunds bevillingssøknad. Vi har sagt ja til i parallelle saker tidligere, og kommer ikke til å gjøre noen forskjell. Jeg vil i hvert fall stemme for skjenkebevilling, sier tidligere fotballpresident, nå ordfører i Modum kommune, Odd Flattum.