OL-vinnere får eiendom på månen

Svenske gullvinnere i Salt Lake City får mer enn en medalje hengt rundt halsen. De får også en liten eiendom på månen.

Det er den svenske avdelingen av butikken Moon Shop som gir bort de små måneeiendommene, forteller Göran Söderstedt.

- Eiendommen på 0,4 hektar blir vanligvis solgt for 330 kroner, men i tillegg til eiendommen blir gullvinnerne også æreborgere av den første skandinaviske bosettingen på månen, sier Söderstedt. Han understreker at verdien av gaven derfor blir betraktelig høyere enn de 330 kronene selve eiendommen er verd.

Moon Shop, som selger måneeiendommene, har visstnok solgt månelandskap for millioner av dollar, blir det hevdet.

(NTB-AFP)