- Omdal dreper demokratiet

NISO-leder Morgan Andersen mener NFF med president Per Ravn Omdal står for et udemokratisk system i norsk fotball. På sin egen hjemmeside sammenlikner han Fotballforbundet med det gamle diktatorregimet til Augusto Pinochet i Chile.

- Jeg står inne for hvert ord jeg har skrevet, sier Andersen til Dagbladet.

Bakgrunnen for de sterke karakteristikkene er to av vedtakene på helgas fotballting.

  • NFF fikk hindret å gi spillere utenfor EU/EØS like rettigheter på spilletillatelse.
  • Fotballtinget vedtok en lov som hindrer spillerne i å få 10 prosent av salgssummen ved en overgang.

Orket ikke møte

Spillernes fagforening NISO hadde møte og talerett på fotballtinget, men valgte å utebli. Han mener norske fotball-ledere ikke ønsker at spillerne skal være en del av det norske fotballdemokratiet.

- Det er ingen vits i å møte opp uten stemmerett. Uten stemmerett har jeg aldri kunnet påvirke utfallet av de to sakene uansett. De hadde NFF sørget for var avgjort på forhånd. Spillerne blir straffet, sier Andersen.

- Er det ikke drøyt å sammelikne Per Omdal og NFF med Pinochet?

- Jeg kjenner ikke Omdal. Han er sikkert en snill mann, og har helt sikkert ikke drept eller gjort noe vondt mot noen mennesker. Men både Omdal og Pinochet har vært med på å drepe et demokrati.

Ikke provosert

Per Ravn Omdal hevder at han ikke er provosert av NISO-lederens uttalelser.

- Jeg bruker ikke energi på å bli provosert av det Morgan sier. Hvis NISO ville hatt noe å si på tinget, så nytter det i hvert fall ikke å sitte hjemme, for så å klage på vedtak i ettertid, sier Omdal til Dagbladet.

  • Morgan Andersens innlegg finner du i sin helhet på www.niso.no

per.angell.berntsen@dagbladet.no