Omdal sterkt uenig med Olympiatoppen

Fotballpresident Per Ravn Omdal er på full kollisjonskurs med Børge Stensbøl når det gjelder Olympiatoppens ønske om større kontroll over norsk toppidrett.

Stensbøl og idrettspresident Kjell Kran har ytret ønske om et system der Stensbøl får oppgaven med å ansette trenere i de ulike særforbundene. Dette er tanker Omdal er sterkt uenig i.

- Det er ikke Olympiatoppens oppgave å ansette trenere. Den skal være et serviceorgan og en tilrettelegger som særforbundene skal kunne benytte hvis de ønsker det. Det er helt uakseptabelt at den skal gå inn og overstyre idretten, sier Omdal til Aftenposten.

Han lar seg ikke berolige av at Kran ser det som utenkelig at Stensbøl kan komme til å bestemme hvem som skal lede fotball-landslaget.

- Selvfølgelig er det utenkelig. Men det blir ikke mer 'tenkelig' at han skal gjøre det i mindre forbund bare fordi de har dårligere økonomi enn oss. Lojalitet kan ikke kjøpes for penger, tordner Omdal.

Mange av de mindre særforbundene er økonomisk avhengige av Olympiatoppen, men Omdal tror ikke at det er denne avhengigheten som gjør at de forholder seg tause til Olympiatoppens forslag.

- Nei, det tror jeg ikke, sier fotballpresidenten.

At han har sterk støtte ute i særforbundene er han imidlertid helt overbevist om.

- Jeg tror det er mange som tenker som meg, men som ikke vil si hva de mener, sier Per Raavn Omdal.