AVSLØRER. Bo Westergaard avslører til Dagbladet at det kan ha forekommet brudd på karensregelen i en langvarig dopingsak. Foto: Eirik Stenhaug / Equus Media.
AVSLØRER. Bo Westergaard avslører til Dagbladet at det kan ha forekommet brudd på karensregelen i en langvarig dopingsak. Foto: Eirik Stenhaug / Equus Media.Vis mer

Oppsiktsvekkende vending i langvarig dopingsak. Siktede åpner for reglementsbrudd

Bo Westergaard: - Enig at jeg kan ses på som en stor belastning.

(Dagbladet): En dopingsak har utviklet seg til et mareritt i travsporten. 29. april i fjor ble hester på treningssenteret til Bo Westergaard testet uanmeldt utenom løp. Fire av hestene avla positiv prøve med høye verdier av stoffet DMSO i blodet.

Tre dager etter at prøvene ble tatt, startet alle fire hestene på Forus travbane. En av hestene vant løp.

Skandinavisk dopingkomité innstilte til en knallhard straff på tre års utestengelse for brudd på dopingbestemmelsene.

Avslører Saken har stått i stampe i 13 måneder. Men nå har saken fått en ny oppsiktsvekkende vending.

Bo Westergaard avslører til Dagbladet at han åpner for mulig brudd på karenstider.

Stoffet DMSO har en karenstid på 14 dager. Karens er en periode der medisinert hest er ilagt startnekt. . DMSO har en internasjonal grenseverdi på ett mikrogram pr milliliter plasma.

Testene målte høye verdier på alle fire hestene 29. februar. Samtlige målte over 50 mikrogram.

En trener er forpliktet til å oppføre all medisinering i en helsebok. Medisineringene av de fire hestene skal ikke ha vært oppført.

Pressemelding Da forholdet ble avdekket skrev Bo Westergaard følgende i en pressemelding:

«Jeg ville aldri sendt hestene til start på Forus 02.05. 2015 dersom jeg var klar over at hestene ble tilført DMSO innenfor karenstiden, da ville hestene vært strøket. Dette også sett i lys av at det var tatt treningsprøver av hestene tre dager tidligere. Jeg stiller meg for tiden utforstående til hvordan hestene ble tilført DMSO som gav utslag på treningspørvene. Den eneste forklaringen på dette er at vi kan ha forvekslet preparater i forbindelse med halsskylling. Hester jeg har i trening har aldri avgitt en positiv dopingprøve tidligere og jeg tar sterk avstand fra dopingmidler for å fremme hestenes prestasjoner.»

Stoffet er ikke et prestasjonsfremmende middel, men et teknisk medikament som benyttes i ledd og i struktur nærliggende ledd. Det er underlagt karensbestemmelser.

Bo Westergaard som trente de fire hestene har ikke kjørt løp i år, men er fortsatt i full jobb som trener. Mange mener at Westergaard skulle ha vært suspendert for å ha skadet travsportens omdømme.

Men alle har uansett samme oppfatning. Denne saken har tatt urimelig lang tid i et system som har avslørt store svakheter.

Skadelig Bo Westergaard er enig.

- Dette er skadelig og belastende for alle parter. Jeg skulle absolutt sett at saken var ferdig behandlet for lenge siden. Det er en belastning for meg, min familie, mine hesteiere og ansatte, sier Westergaard til Dagbladet.

Han ønsker å presisere at det dreier seg om en karenssak og ikke en dopingsak.

- Kijafa ble testet etter at den vant løp på Forus 2. mai. Da var prøven negativ. Hadde den vært positiv, ja da skal jeg være enig i at dette kunne kalles en dopingsak. Men nå dreier det seg om en karenssak, sier Westergaard til Dagbladet.

- Troverdigheten Den ferske styrelederen Svein Morten Buer i Det Norske Travselskap, som tok jobben 28. april, sier til Dagbladet at saken er svært belastende for troverdigheten og rettssikkerheten for norsk travsport.

- Ingen tvil om at dette er belastende. Vi har daglige samtaler om denne saken. Og vi håper at det snart blir en løsning. Appellen skal behandles 8. og 9. juni, forteller Svein Morten Buer til Dagbladet.

Ikke nådig Espen Schem er formann i den norske travtrenerforeningen. Han er ikke nådig i sin kritikk.

- Det er horribelt at dette har tatt så lang tid. Det er en belastning for sportens omdømme, for de aktive, men også for de som er anmeldt, sier Schem til Dagbladet.

Han er også betenkt over at Bo Westergaard ikke er blitt suspendert. Men han presiserer at han ikke tar stilling til skyldspørsmålet.

- Det er det opp til det dømmende organ å gjøre, sier Schem.

Han fortsetter:

- Jeg synes det er merkelig at ikke suspensjonsparagrafen er brukt i dette tilfellet. Det er sportens selvdømmerett som burde ha vært benyttet. Fordi anmeldesen fra Skandinavisk Dopingkomité er såpass alvorlig, der de innstiller på tre års utestengelse for forsettlig brudd på dopingbestemmelsene. Derfor burde paragrafen vært tatt i bruk, sier trenerformannen.

Det Norske Travselskap har myndighet til å frata utøvere som skader sportens omdømme lisensen.

Bo Westergaard er enig i at han kan ses på som en belastning for sporten. At saken skader travsporten.

- To sider - Skal jeg være helt ærlig så ser jeg det slik jeg også. Alle slike saker skader travsporten. Men jeg har aldri vært inne på tanken om at jeg burde vært suspendert. Saker skal ses fra to sider. Og dette er ingen dopingsak, men en sak om overholdelse av karenstider, sier Bo Westergaard.

Han konstaterer:

- Jeg har ikke satt sporten i dårlig lys. Det er aktuelt med brudd på karenstidene. For jeg kan ikke betvile at det er noe feil med testene. Men det er ikke mitt ønske at saksbehandlingen har tatt så lang tid, sier Westergaard til Dagbladet.

EN GLIPP. Prosessfullmektig Gunnar Martin Kjenner tror prøvene kan ha blitt forbyttet og at det skyldes en glipp. Han har også levert innsigelser mot flere forhold i saksgangen for sin klient Bo Westergaard. Foto: Dagbladet
EN GLIPP. Prosessfullmektig Gunnar Martin Kjenner tror prøvene kan ha blitt forbyttet og at det skyldes en glipp. Han har også levert innsigelser mot flere forhold i saksgangen for sin klient Bo Westergaard. Foto: Dagbladet Vis mer

Prosessfullmektig Gunnar Martin Kjenner leverte innsigelser mot tre punkter til domskomiteen på vegne av Bo Westergaard. Her ble habiliteten til vitner, anmeldelseskompetansen til Skandinavisk Dopingkomité og dopingreglementets gyldighet bestridt.

- Det har tatt altfor lang tid å få innsigelsene ferdigbehandlet. Problemet er at sekretariatet i DNT ikke er profesjonell. Dette er uheldig for alle parter,  sier Gunnar Martin Kjenner.

Domskomiteens leder Jens Kristian Grønsand forteller til Dagbladet at innsigelsene ble forkastet og at anken ble oversendt appellkomiteen dagen etter mottakelsen 28. oktober.

Siden har det vært stille.

Lederen av appellkomiteen ble kastet på generalforsamlingen i DNT 28. april.

Ingen har våknet så langt av det lange marerittet i norsk travsport.

Men nå kan Bo Westergaard ha satt på vekkerklokka.

STOR BELASTNING. Travselskapets styreleder Svein Morten Buer sier at saken er sterkt belastende for troverdighet og retssikkerhet. Foto: privat.
STOR BELASTNING. Travselskapets styreleder Svein Morten Buer sier at saken er sterkt belastende for troverdighet og retssikkerhet. Foto: privat. Vis mer
Lik Dagbladet Sport på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.