Oslo mener de har budsjettert OL riktig

Hevder Myhrvold tar feil.

Mandag sa Arne Myhrvold at Oslo ikke har satt av penger på budsjettet til hallinvesteringer. Det mener Oslo er feil.

I en e-post fra Karl-Ludvig Mauland til Myhrvold skriver han at utgifter til investeringer i offentlige idrettsanlegg ligger inne med 2560 millioner kroner i budsjettet. Posten er imidlertid satt opp under investeringer som må komme dersom det blir et OL i Oslo.

I e-posten konkluderer Mauland med at Oslo følger de retningslinjer for budsjettering som er gitt av Den internasjonale olympiske komité (IOK) og Norges Idrettsforbund (NIF), og at de følger internasjonal praksis for OL-budsjettering.

- Vi synes at det hadde vært mer oversiktlig om de hadde spesifisert. I søknaden skriver de at noen av anleggene vil bli bygget før OL og at de ville ta ut 1,2 milliarder av tilbudet. De kan ikke drive med sannsynlige tanker i forbindelse med OL, sier Myhrvold til NTB.

- Det er flere forhold jeg gjerne skulle hatt svar på. Han skriver at jeg bare kan ta kontakt, og det akter jeg å gjøre, fortsetter styremedlemmet i Tromsø 2018 AS.

Mauland avviser at Oslo-søkerne driver med sannsynlighetsberegning i forbindelse med OL.

- Vi har ikke tatt ut summen til bygging av idrettshaller. Det vi sier er at anleggene er på en prioriteringsliste i kommunen og at det er sannsynlig at disse vil bli bygget før OL. Vi har inkludert disse anleggene. Vi har vært påpasselig med å følge retningslinjene fra IOK og NIF, sier han til NTB.

Han forteller også at de var i kontakt med NIF skriftlig om de trengte å spesifisere posten bedre, noe Oslo og de to andre søkerbyene fikk svar på fra NIF.

SVARER PÅ MYHRVOLDS KRITIKK: Oslo mener deres OL-søknad, som Per Ditlev-Siomonsen (t.v) her overleverer, er riktig budsjettert. Foto: SCANPIX
SVARER PÅ MYHRVOLDS KRITIKK: Oslo mener deres OL-søknad, som Per Ditlev-Siomonsen (t.v) her overleverer, er riktig budsjettert. Foto: SCANPIX Vis mer

Mauland er delprosjektansvarlig for økonomidelen i Oslo 2018-søknaden.

(NTB)