Overkroppen under skia

Skihopperne kommer lengst dersom de legger seg så langt frampå at overkroppen ligger under skia, viser ny norsk forskning. Og hoppsjef Trond Jøran Pedersen er villig til å ta sjansen. - Dette er framtida, sier Pedersen til Dagbladet.

De første (prøve)hopperne, deriblant nordmannen Frode Håre, vil forsøke seg på en videreutvikling av den japanske Kamikaze-stilen allerede i vinter.

Målinger foretatt ved Computational Fluid Dynamics (CFD) i Trondheim, viser at hopplengden øker når overkroppen legges ned mellom skia.

- Det mest effektive er å ha den to grader under skia, sier Ivar Øye ved CFD til Dagbladet.

Rapporten som er utarbeidet forteller at vinkelen mellom ski og kropp har stor betydning for hopplengden.

I en 120-metersbakke med samme profil som VM-bakken i Trondheim eller OL-bakken på Lillehammer, er forskjellen enorm.

Ryggen over

  • Forutsetter vi at skiene (V-en) har 30 graders vinkel, lander en hopper som har 15 graders vinkel mellom ski og kropp på 104 meter.
  • Er vinkelen 10 grader, tar han nedslag på 109,5 meter.
  • Ved null grader (strak som ei fjøl) lander hopperen på 125,5 meter.

Og:

Når hopperen har overkroppen to grader under skiene i flyfasen fra kulen og ned, setter han nedslag på hele 128 meter.

- For å unngå misforståelser, vil jeg også presisere at ryggen fortsatt vil være over skiene. Det er brystkassa som skal ligge under, sier professor Helge Nørstrud ved CDF norway.

Problemet med å ha overkroppen under skiene i svevet, er at stabilitetsmarginen blir svært liten.

- Ved minus to grader, er hopperen på nippet til å tippe rundt, sier Ivar Øye.

OK fra hoppsjefen

Landslagssjef Trond Jøran Pedersen ser ingen betenkeligheter ved at løperne har brystkassa under skiene og tuppen ved øret.

- Det går fint an å hoppe slik, bare løperen har balanse i systemet hele veien. Japanerne med Kazuyoshi Funaki i spissen vil hoppe slik i vinter, det samme gjelder Frode Håre. Med dykkstilen kommer de til å ta av. Ingen tvil om at dette er framtidas måte å hoppe på, sier Trond Jøran Pedersen til Dagbladet.