Partene uenige om reglene

NISO mener knuste idrettsdrømmer bør føre til høye erstatningskrav.

Rune Stakkeland er ikke alene. Nå går NISO til rettssak mot Gjensidige NOR Forsikring for å sikre topputøvere - som får idrettskarrieren ødelagt på grunn av skade - sitt reelle inntektstap ut idrettskarrieren. Dette mener Gjensidige vil føre til for høye erstatninger.

- Vi har gitt Stakkeland den erstatningen vi mener er riktig. Vi må se på tapet for hele livsløpet, ikke bare for den korte perioden personen er fotballspiller - slik NISO ønsker. Loven passer ikke for dem som har en veldig kort karriere, sier Gjensidiges advokat Knut Riisa til Dagbladet.

- Vi er prnisipielt uenige i hvordan erstatning skal utmåles. Derfor tvinges vi til å gå til retten, sier NISOs advokat Terje Scavenius. Han mener dagens regelverk tilsier at Rune Stakkeland bør få tre ganger så mye som det Gjensidige er villige til å betale.

Stridens kjerne er hvordan dagens regelverk skal tolkes? Skal erstatningskravet beregnes ut ifra lønnen fotballspilleren har på det tidspunktet han/hun blir skadet, eller bør erstatningsbeløpet være en mellomting mellom den høye idrettslønnen og den jobben fotballspilleren får etter endt karriere. Den siste tolkningen går Gjensidige inn for.

- Vi synes ikke det er riktig at erstatningen skal være høyere enn det inntektstapet utøveren får, sier avdelingsdirektør Olaf Løberg i Gjensidige NOR Forsikring.

- Dette er ikke riktig. Vi har foreslått en vanlig individuell erstatningsutmåling. Men dette vil ikke Gjensidige være med på. De forholder seg til en modell som gir betydelig mindre erstatning enn til vanlige folk, mener Scavenius.

NISO har flere titalls idrettsskadeerstatningssaker liggende. Ingen av dem er behandlet, i påvente av at saken til Rune Stakkeland skal prøves i retten. Begge parter ønsker en opprydding i regelverket, slik at det ikke er åpning for mange forskjellige tolkninger av yrkesskadeforsikringsloven. Aller helst håper NISO at forskriften for utmåling av erstatning tilpasses karriereløpet til en topputøver.

- Vi kan ikke leve med at idrettsutøverne ikke får full erstatning, sier Scavenius, som regner med at saken vil gå helt til Høyesterett.

- NISO regner med å vinne, presiserer han.