Hoppbråket:

Påstand ryster

Clas Brede Bråthen (52) avfeier fullstendig at han forsøkte «å kuppe» seg til to nye år som sportssjef. Han har en helt annen versjon enn det lederen av hoppkomiteen, Alf Tore Haug, gikk ut med i en pressemelding denne uka.

SLÅSS FOR JOBBEN: Sportssjef Clas Brede Bråthen. Foto: Lise Åserud / NTB
SLÅSS FOR JOBBEN: Sportssjef Clas Brede Bråthen. Foto: Lise Åserud / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Hoppernes sportssjef, Clas Brede Bråthen, skal ifølge Dagbladets opplysninger være rystet over at hoppkomiteen etterlater et inntrykk av at han forsøkte «å kuppe» seg til to nye år i stillingen.

Uttrykket ble brukt i forbindelse med en pressemelding hoppkomiteen ved leder Alf Tore Haug sendte ut tirsdag. Den angivelige historien er en del av sakskomplekset som gjør at hoppkomiteen og generalsekretæren i skiforbundet, Ingvild Bretten Berg, ikke vil gi Bråthen to nye år som sportssjef etter neste sesong.

Bråthen har vært i stillingen siden 2004. Hans mulige exit opprører trener Alexander Stöckl og hopperne.

LEDER AV HOPPKOMITEEN: Alf Tore Haug. Foto: Geir Olsen / NTB
LEDER AV HOPPKOMITEEN: Alf Tore Haug. Foto: Geir Olsen / NTB Vis mer

Bråthen vil ikke uttale seg til Dagbladet om saken. Men gjennom sin advokat - Marit Håvemoen - tar sportssjefen sterk avstand fra beskrivelsene i hoppkomiteens pressemelding da han skulle skrive under på en ny kontrakt 25. juni.

Les hele komiteens pressemelding nederst i saken.

Ifølge advokaten fikk Bråthen oversendt en standard jobbkontrakt via PDF på e-post. Her hadde leder Alf Tore Haug allerede satt på underskriften sin. Nå var det opp til Bråthen å fylle ut resten.

Sportssjefen printet ut PDF-en, fordi han ikke behersket å fylle ut gjenstående informasjon på PC, slik Dagbladet forstår det. På jobbkontrakten satte han på sin egen underskrift. Fordi lønn og kontonummer manglet, lurte Bråthen på hva de skulle gjøre med dette. Han og Haug ble angivelig enige om at Bråthen skulle sette på sin eksisterende lønn, samt kontonummeret der lønna går inn.

ADVOKATMAT: LO-advokat Marit Håvemoen representerer Clas Brede Bråthen. Her slår de av en prat i Lysgårdsbakkene på Lillehammer. Foto: Geir Olsen / NTB
ADVOKATMAT: LO-advokat Marit Håvemoen representerer Clas Brede Bråthen. Her slår de av en prat i Lysgårdsbakkene på Lillehammer. Foto: Geir Olsen / NTB Vis mer

Haug skal ikke ha hatt tilgang til skiforbundets lønnssystemer. De skal derfor ha blitt enige om å gjøre det slik. Bråthen tok deretter et mobilbilde av den utfylte kontrakten og sendte tilbake til Haug.

- Bråthen informerte ved oversendelse av kontrakten per melding til Haug om at avtalen var gjennomgått og oppdatert med manglende faktainformasjon og signert. Da han returnerte avtalen i signert stand, med lønn og kontonummer påført, fikk han beskjed om at avtalen var mottatt, forteller Håvemoen.

Ifølge Haug var han tydelig overfor Bråthen at de begge hadde skrevet under på et kontraktsforslag.

- Clas Brede velger dessverre så å fylle ut den informasjonen som manglet i utkastet, som lønn og andre opplysninger, som åpenbart er arbeidsgiverstyrt informasjon, skriver han i pressemeldingen

Dette reagerer advokaten på:

- Alt ble gjort etter avtale og forståelse med Haug, sier hun.

- Han (Bråthen) reagerer på uttalelsene i pressemeldingen fra Haug, hvor Haug i sterke ordelag kritiserer Bråthen for å ha «kuppet» stillingen og fylt inn denne informasjonen og signert avtalen. Det er derfor nødvendig å gå ut med denne informasjonen, da det er behov for å korrigere informasjonen som er framkommet gjennom pressemeldingen fra Haug i hoppkomiteen. Haug må selv svare på om han ga skistyret annen informasjon enn det han har gitt til media.

- Det ble aldri presisert fra Haug at dette var et kontraktsutkast, slik dere oppfatter det?

- Nei, men det ble informert om at hoppkomiteen jobbet videre for en løsning, og at de kom til å tape saken i skistyret dersom Ingvild Bretten Berg (generalsekretær) satte stillingen sin på spill, samt at Bråthen skulle avvente neste skritt.

SKITOPPER: Generalsekretær Ingvild Bretten Berg og skipresident Erik Røste ønsker ikke å ha med Clas Brede Bråthen videre etter neste sesong. Foto: Annika Byrde / NTB
SKITOPPER: Generalsekretær Ingvild Bretten Berg og skipresident Erik Røste ønsker ikke å ha med Clas Brede Bråthen videre etter neste sesong. Foto: Annika Byrde / NTB Vis mer

En personkonflikt mellom Bråthen og Bretten Berg skal ha toppet seg 22. desember i fjor. Da mottok Bråthen en advarsel fra generalsekretæren.

I advarselen tok hun spesielt for seg en artikkel i Dagbladet 15. desember. I artikkelen var Bråthen sterk kritisk til at skiledelsen ikke gjorde nok for de kvinnelige hopperne, som fikk renn på Lillehammer avlyst.

Skiledelsen mener avgjørelsen ene og alene ble tatt av smittevernfaglige grunner. Men i artikkelen lurte Bråthen på hva mer alle kunne ha gjort, inkludert ham selv. I advarselen het det:

- I den grundige prosess som ledet fram til beslutningen, herunder i flere møter, har du reagert med å skjelle ut beslutningen og kolleger som har deltatt i diskusjonene.

Hoppkomiteen reagerer på at Bråthen - seint om kvelden 25. juni - sendte e-post til nåværende og tidligere hoppkomité, samt ledergruppa i hopp om at han hadde signert ny kontrakt og takket komiteen for tilliten.

- Leder av hoppkomiteen tar umiddelbart kontakt med Clas Brede, og det gjøres helt klart at dette er et tillitsbrudd vi er skuffet og sterkt opprørt over, sier Haug.

- Vi anser dette som et forsøk fra Clas Brede på å kuppe egen ansettelse, og vi er også kjent med at det er gjort forsøk på å få «signeringen» offentliggjort gjennom skiforbundets kanaler.

SØKSMÅLSVARSEL: Advokat Marit Håvemoen har varslet søksmål mot skiforbundet på vegne av Clas Brede Bråthen. Foto: Geir Olsen / NTB
SØKSMÅLSVARSEL: Advokat Marit Håvemoen har varslet søksmål mot skiforbundet på vegne av Clas Brede Bråthen. Foto: Geir Olsen / NTB Vis mer

Til dette svarer advokaten:

- Bråthen sendte en e-post hvor han takket hoppkomiteen, tidligere hoppkomité og ledergruppen i hopp for tilliten og har sagt at han gledet seg til videre samarbeid. Det kan nok tenkes at Bråthen på dette tidspunktet tenkte at hoppkomiteen hadde full adgang til å foreta ansettelse uten samtykke fra generalsekretæren, da generalsekretærens signatur tidligere har blitt påført kontrakten lang tid etter signering fra hoppkomiteen.

Hun fortsetter:

- Dermed var det naturlig for ham å takke for tilliten. Slik jeg har skjønt det er det denne e-posten som Haug mener er et kupp. Men det må du nesten spørre Haug om siden det er han som bruker det begrepet.

Haug vil ikke svare på spørsmål utover pressemeldingen og «ber om ro for å jobbe i fred mot viktige møter seinere i uka».

Men han skriver:

- Jeg ser i ettertid at utkastet ikke burde vært signert, men jeg presiserer på det sterkeste at det aldri var tvil eller uklarheter rundt at dokumentet ikke var en kontrakt til signering.

For Bråthen var det aldri noen tvil om at han skrev under på en ekte kontrakt og ikke et utkast til kontrakt.

- Hoppkomiteen har redegjort for hva som skjedde i forbindelse med kontrakten, skriver skiforbundets kommunikasjonssjef, Espen Graff, i en SMS lørdag ettermiddag.

HEKTISK AKTIVITET: Hoppkomiteens leder, Alf Tore Haug, forlater møterommet på Nermo Hotell etter et møte med hoppledelsen torsdag kveld. Til venstre står Arne Åbråten, som jobber som markedskoordinator for landslagene. Foto: Geir Olsen / NTB
HEKTISK AKTIVITET: Hoppkomiteens leder, Alf Tore Haug, forlater møterommet på Nermo Hotell etter et møte med hoppledelsen torsdag kveld. Til venstre står Arne Åbråten, som jobber som markedskoordinator for landslagene. Foto: Geir Olsen / NTB Vis mer

Både trener Alexander Stöckl og hopperne ønsker Bråthen med videre. Den siste uka har Stöckl hatt møter med både hoppkomiteen og Ingvild Bretten Berg. Hva som har kommet fram i disse møtene, er ikke kjent.

Torsdag sendte styret i Norges Skiforbund ut en pressemelding. Der går det fram at det støtter avgjørelsen om ikke å forlenge kontrakten med Bråthen etter april neste år.

I pressemeldingen heter det:

«Bråthen har over lang tid hatt en konfronterende og uakseptabel kommunikasjonsform og atferd, som har skapt uro, utrygghet og en uholdbar situasjon både internt og overfor viktige interessenter eksternt. Skiforbundet understreker at det ikke er Bråthens meninger, men hans kommunikasjonsform og atferd som er uakseptabel.»

I STORM: Clas Brede Bråthen har vært sportssjef for hopperne siden 2004. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
I STORM: Clas Brede Bråthen har vært sportssjef for hopperne siden 2004. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer

Bråthen har gjennom advokaten varslet søksmål mot skiforbundet. Han krever fast ansettelse etter 17 år på midlertidige kontrakter. Forbundet har fått en frist på to uker med å svare på søksmålsvarselet.

Pressemeldingen fra hoppkomiteen denne uka

Hoppkomiteen har som tidligere meddelt hatt et sterkt ønske om å finne en løsning med forlengelse av Clas Brede Bråthen sin kontrakt. Dette har vært krevende og vi gir nå en uttalelse som i noen grad belyser en av problemstillingene som har gjort seg gjeldende i denne prosessen. Som tidligere uttalt har vi hatt et ønske om å jobbe fram løsninger internt, men ser oss nå nødt til å informere om forløpet til det omtalte kontraktsutkastet.

I et møte med Clas Brede og hoppkomiteen 22. juni ble det lagt fram flere ulike løsningsforslag, samt gjennomgått hvilke krav i forhold til hans samarbeidsform som var helt nødvendig å enes om for at et samarbeid med resten av skiforbundet og øvrige aktører skulle kunne fungere. Både løsningsforslag og krav ble avvist av Clas Brede, og situasjonen framsto som låst fra hans side. Videre i denne dialogen ønsket jeg som komiteleder å illustrere hvor sterk vår vilje var til å kjempe for en forlengelse, og brukte et kontraktsutkast som eksempel på dette. Jeg var eksplisitt på at kontraktsutkastet kun var ment som et signal til Clas Brede om hoppkomiteens ambisjon om å finne en løsning som kunne fungere for han, hoppkomiteen og resten av skiforbundet.

Det ble videre presisert vi nå måtte avvente neste skritt. Clas Brede velger dessverre så å fylle ut den informasjonen som manglet i utkastet, som lønn og andre opplysninger, som åpenbart er arbeidsgiverstyrt informasjon. Seint på kvelden 25. juni sender Clas Brede ut en e-post til nåværende og tidligere hoppkomité, samt ledergruppa i hopp om at han har signert ny kontrakt og takker komiteen for tilliten. Leder av hoppkomiteen tar umiddelbart kontakt med Clas Brede, og det gjøres helt klart at dette er et tillitsbrudd vi er skuffet og sterkt opprørt over.

Jeg ser i ettertid at utkastet ikke burde vært signert, men jeg presiserer på det sterkeste at det aldri var tvil eller uklarheter rundt at dokumentet ikke var en kontrakt til signering. Jeg hadde heller aldri en tanke om at Clas Brede skulle misbruke min tillit på denne måten.

Vi anser dette som et forsøk fra Clas Brede på å kuppe egen ansettelse, og vi er også kjent med at det er gjort forsøk på å få «signeringen» offentliggjort gjennom skiforbundets kanaler. Slike forhold kan vi ikke være kjent av i Hopp-Norge, og en samlet hoppkomite håper nå at fokuset kan snus slik at vi i fellesskap gjenoppretter den nødvendige tilliten i alle ledd.

Vi ønsker å beklage til hele Hopp-Norge at vi ikke klarte å avverge denne situasjonen. Det er også beklagelig at hoppledelsen valgte å offentliggjøre konflikten på et tidspunkt der vi fremdeles hadde gode muligheter og felles mål.

Når det først har skjedd - det må vi og det kan vi leve med i verdens beste hoppnasjon.

Hjertet banker utenpå hoppdressen.

Men, i morgen begynner i dag, så det er nå vi må gjenvinne balansen og finne riktig vei videre.

Vi har hatt en klar ambisjon om å lykkes i våre forsøk på å finne en god løsning, og tar det som vårt ansvar å bidra til dette helt til vi er i mål, uten at vi vet nøyaktig hvor det er akkurat nå.

Vi ber om ro for å jobbe i fred mot viktige møter seinere i uka!

Alf Tore Haug, leder av hoppkomiteen

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer