SLIPPER PÅTALE:   Kjetil Siem (t.v.), tidligere generalsekretær i Norges Fotballforbund, og Norges forrige fotballpresident Yngve Hallén går fri etter Ceferin-gjennomgangen. Foto: Bjørn Langsem
SLIPPER PÅTALE: Kjetil Siem (t.v.), tidligere generalsekretær i Norges Fotballforbund, og Norges forrige fotballpresident Yngve Hallén går fri etter Ceferin-gjennomgangen. Foto: Bjørn LangsemVis mer

Ceferin-bråket

Peker på uklarheter, men vil ikke straffe Siem og Hallén

Påtalenemndas vedtak.

(Dagbladet): Påtalenemnda i Norges Fotballforbund vil ikke straffe den tidligere lederduoen Kjetil Siem og Yngve Hallén. Det er klart etter at de nå har gjennomgått saken hvor NFF-toppene var anklaget for urent trav i måten UEFA-president Alexander Ceferins kandidatur ble fremmet på.

Påtalenemnda peker samtidig på at det er store uklarheter knyttet til hvilket mandat fotballpresident Yngve Hallén faktisk hadde fått av sitt eget forbundsstyre:

  • Hadde Hallén anledning til å gi Kjetil Siem i oppdrag å jobbe for slovenske Ceferins UEFA-kandidatur, eller manglet han styrets godkjenning til dette?

«Påfallende»

«Etter de undersøkelser som er foretatt må det konkluderes med at det ikke foreligger noe styrevedtak eller klar fullmakt som bekrefter en slik instruks. Heller ikke at styret har gitt sin klare tilslutning til at generalsekretæren, eller presidenten, skulle arbeide eller ha en aktiv rolle for å sikre Ceferins kandidatur som UEFA-president», skriver påtalenemnda.

De legger til at det også framstår som uklart hva Hallén - som ble erstattet av Terje Svendsen på forbundstinget i februar - orienterte sitt styre om:

«Det foreligger påfallende ulike gjengivelser av dette, fra de enkelte styremedlemmer. De fremlagte styreprotokoller kaster videre lite lys over spørsmålet.»

Siem handlet på instruks

Påtalenemnda føler det er «betydelig tvil» om forbundsstyrets behandling av saken - en tvil som kommer Yngve Hallen til gode.

Når det gjelder Kjetil Siem trekker påtalenemnda den konklusjon at han har handlet på instruks fra daværende NFF-president Yngve Hallen. Han slipper derfor også unna påtale. Siem faller uansett også utenfor den krets som kan straffes av Norges Fotballforbunds lov, da generalsekretæren har et formelt ansettelsesforhold i NFF, fastslår påtalenemnda.