Politiet kan utestenge risikosupportere fra idrettsarrangementer

Kan nektes adgang uten å ha utført noe straffbart.

En lovendring om besøksforbud gjør at politiet nå kan utestenge såkalte risikosupportere i forbindelse med idrettsarrangementer i opptil ett år.

Stortinget besluttet våren 2015 endringer i straffeprosessloven, omhandlende besøksforbud. Lovendringen gir politiet større mulighet for blant annet å bekjempe trusler og vold i forbindelse med idrettsarrangementer, melder politiet på sine nettsider.

Ordlyden i teksten gir politiet vide fullmakter til å utestenge personer fra fysiske områder i opptil ett år.

I praksis vil politiet kunne utestenge risikosupportere som er involvert i trusler og vold i dagene før, under og i etterkant av et idrettsarrangement, selv om det straffbare forholdet ikke skjer i umiddelbar nærhet av idrettsarrangementet.

Oslo politidistrikt opplyser at de vil fortsette å jobbe forebyggende med problematikken, slik at utestengelser i minst mulig grad blir nødvendig.
(NTB)

Instagram Følg @dagbladet.no på Instagram