ENSTEMMIG VALGT:  Alle ville ha Børre Rognlien som ny idrettspresident, men det er noen innerst i idrettsfamilien som ikke vil at han skal lykkes i jobben.  FOTO: Erlend Aas / Scanpix.
ENSTEMMIG VALGT: Alle ville ha Børre Rognlien som ny idrettspresident, men det er noen innerst i idrettsfamilien som ikke vil at han skal lykkes i jobben. FOTO: Erlend Aas / Scanpix.Vis mer

President på prøve

Børre Rognlien ble valgt for å lime sammen idrettsbevegelsen. Det er ikke for mye forlangt.

DE TO FLØYENE i norsk idrett synes de vant hver sin sak på idrettstinget, men svekket egentlig sjansene for å oppnå det de skylder medlemmene sine:

•• En splittet norsk idrett står svakere når det gjelder gjennomslag både for store sosiale samfunnsoppgaver og sportslige særinteresser.

Egentlig er det bare den nye idrettspresidenten Børre Rognlien som vant en varig seier, men for noen sitter han ironisk nok på prøvetid.

HVOR LANG  den blir avhenger av virkelighetsforståelsen i de to fløyene. På tinget glapp den igjen. Det førte til at de regionale idrettskretsene demonstrerte sin gamle makt ved å blokkere en ny tingsammensetning som kunne dempet motsetningene i bevegelsen, mens særforbundene viste sin nye mer effektive samjobbing ved å si et felles nei til styremakt. Bare rytterforbundets Kristin Kloster Aasens modige ja til å bli andre visepresident, forhindret en komplette tingfarse.

Ellers er det lite farseaktig over denne striden. Dette gjelder makt og enkeltpersoners innflytelse i norsk idrett uansett de ivrige forsikringene fra begge parter om det motsatte.

DETTE ØNSKET om makt er da også helt naturlig. Selv etter et skakende idrettsting, har fortsatt Norges Idrettsfobund i dag rundt 1,5 millioner medlemmer. Da skulle det bare mangle at det ikke er personlig og politisk kiving om styringen. Eller som en ganske utmattet Børre Rognlien sa det i takketalen som ny president:

_Norsk idrett er selv ikke på en søndag noen søndagsskole.

Det gjør det vrient å forstå særforbundenes forsøk på å begrense uenigheten til en prinsipiell sak om tingsammensetning. I hvert fall ikke så lenge denne saken i forkant er blitt frontet av en leder av særforbundenes fellesorganisasjon (SFF) som tidvis har truet med å danne et nytt idrettsforbund om han ikke fikk viljen sin.

SFF-sjef Christian Anker-Rasch kan være tilfreds med hvordan han har sveiset særforbundene sammen til en effektiv politisk idrettspolitisk blokk, men det er tvilsomt om denne konfrontasjonslinjen skaper bedre rammevilkår for den enkelte idrett ute i det store fellesskapet. Sånn gir den nye særforbundsblokken svært kortvarig gevinst.

OM ANKER-RASCH og særforbundene nå velger å utvikle SFF til en permanent kamporganisasjon for å endre maktfordelingen i norsk idrett, bidrar de samtidig til å opprettholde forvirringen om hva som egentlig rir idretten for tida:

•• For hvordan er det mulig å lage så mye internt spill i en bevegelse med så gode resultater?

Da de siste forhandlingene om styresammensetningen brøt sammen i går, forlangte fortsatt enkelte særforbundsledere et snarlig ekstraordinært ting. På den måten ville den nyvalgte presidenten virkelig sitte på prøve mens frontene stivnet til.

ET EVENTUELT TOTALT BRUDD  i norsk idrett er uansett en politisk blindvei. Hverken nasjonalt, regionalt eller kommunalt kommer politikerne flest til å godta to forskjellige idrettsorganisasjoner; i hvert fall ikke uten at det i praksis betyr dårligere rammevilkår for begge.

I tillegg er det lite sannsynlig at de bredeste særforbundene som fotball og ski vil styre mot et brudd. Det rammer tross alt  selvforståelsen av disse to som spesielt utvalgte nasjonale idretter.

Kanskje er det nettopp en generelt bedret selvforståelse som gjør at Børre Rognlien til slutt klarer å samle bevegelsen? Sett utenfra er norsk idrett ikke ved noen kritisk korsvei. Den framstår verdimessig riktigere og viktigere for folk flest enn noen gang.

Da blir det rett og slett for klossete å rive glanspapiret  i stykker på et vis som gjør at en enstemmig valgt president ikke skal klare å lime restene sammen.