Pressemeldingen fra Carews agent

Her er hele Per A. Flods pressemelding:

«I forbindelse med flere avisoppslag i dag ønsker jeg på vegne av John Carew å meddele følgende om det som har skjedd de seneste dager:

På vegne av John Carew leverte undertegnede fredag 31. oktober kl. 0900 til resepsjonen i NFF et brev adressert til landslagstrener Nils Johan Semb. Om bakgrunnen for at dette ble gjort refereres fra brevet:

Den situasjonen som har oppstått, med mye fokus og media-omtale på alt annet enn det å vinne over Spania og gå til EM, er ikke av det gode for noen. John har et ønske om at alle krefter og all fokus nå kan rettes inn på det som er viktig, nemlig de to forestående kampene mot Spania.

Uten å gå inn på det som er sagt og gjort fra noen av partene, er det Johns ønske at du kan ta turen til Roma f.k. søndag til AS Romas hjemmekamp mot Reggina, og at vi, han, du og jeg, etter kampen kan møtes og ta en samtale med sikte på å få til en positiv dialog.

Tore Krogstad fra NFF ringte meg mens jeg var i Roma og mens jeg så på kampen mellom AS Roma og Reggina. Han ga uttrykk for at han så positivt på Johns utspill. Tore Krogstad og jeg har deretter hatt flere telefonsamtaler til sammen i går og idag om denne saken. Samtalene mellom Krogstad og meg har vært ført i en god tone og vært preget av et gjensidig ønske om å finne en god løsning.

Ut over dette ønsker hverken undertegnede eller John å kommentere saken inntil videre.

Per A. Flod