Pressemeldingen fra NFF:

Styret i Norges Fotballforbund har besluttet at det blir omkamp mellom Molde og Brann 26. juli.

Bakgrunnen for beslutningen er en protest fra Molde FK på en dommeravgjørelse som kan ha hatt betydning for resultatet i kampen. I spillereglene heter det at ”Dommeren kan kun omgjøre sin beslutning hvis han, etter egen oppfatning, oppdager at han har tatt feil, eller velger å be om råd fra assistentdommere, men før han gjenopptar spillet.” Dette innebærer at dommeren, etter at spillet er gjenopptatt, ikke kan gå tilbake på tidligere beslutninger.

I den aktuelle kampens 77. minutt blir Molde tildelt innkast ca. 25 meter fra Branns dødlinje. Spillet blir gjenopptatt på lovlig måte ved innkast etter at Molde har foretatt ett spillerbytte. Innkastet resulterer i at dommeren dømmer straffespark for Molde. Etter konferanse med assistentdommer 1 og 4. dommer vedrørende et ikke fullført spillerbytte, velger dommeren å gjenoppta spillet ved at Molde tar innkastet på nytt. Han bryter dermed med ovennevnte bestemmelse i spillereglene.

Et regelbrudd fra dommerens side fører ikke til omkamp med mindre det vurderes å ha betydning for resultatet i kampen. - Forbundsstyret mener at dommerens ureglementære måte å gjenoppta spillet på, kan ha hatt betydning for resultatet i kampen, og har derfor besluttet at det blir omkamp mellom Molde og Brann, sier Jan Halstensen, visepresident i NFF. Forbundsstyret har bestemt at omkampen skal spilles i Molde onsdag 26. juli kl 19.00.

Brann sine ekstra kostnader i forbindelse med omkampen dekkes av NFF. De 5 gule kortene som ble utdelt under kampen 9. juli (3 til spillere fra Brann og 2 til spillere fra Molde) er personlige sanksjoner som følger spillerne videre. Forbundsstyrets beslutning kan innen tre dager ankes til NFFs ankeutvalg.