Pressemeldingen fra NFF

Norges Fotballforbund sendte ut denne pressemeldingen etter dagens møte i Manchester.

Nødvendig med avklaring i egen organisasjon

NFF har hatt konstruktive møter med NISO og landslagsspillernes spillerutvalg. Hele avtaleverket er gjennomgått og klargjort, men det er fortsatt behov for noen avklaringer.

Fra NFFs side har hele tiden premissen vært at ikke selve rettighetsspørsmålet skulle berøres i denne diskusjonen, selv om dette har stått sentralt fra NISO og spillerutvalgets side.

Når enkeltelementer knyttet til rettighetsspørsmålet likevel bringes på banen, finner NFFs representanter i møtet det nødvendig å foreta en avklaring i egen organisasjon før en avtale undertegnes.

NFF ønsker ikke på det nåværende tidspunkt å kommentere enkeltheter i avtalen eller de drøftelser som har vært ført.