Proffboksing etter norske regler - et slag i luften?

Norges Idrettsforbund støtter Norges Bokseforbunds ønske om dispensasjon for å arrangere proffboksing i Norge. Foreløpig er det uklart hva Kulturdepartementet og politikerne vil si. Det er også svært usikkert om de store i internasjonale proffbokseforbundene vil tillate proffkamper etter særnorske regler.

Proffboksingen kan være både rå og brutal, men slik skal det ikke bli hvis bokseforbundet får gjennomslag for sitt forslag. Da skal norske regler legges til grunn for kampene. Proffboksingen skal bli både stueren og snill. Bokseforbundet vil styre utviklingen; ikke bare her til lands, men i hele den profesjonelle bokseverdenen.

- Dette kan kanskje kalles naivt, men vi tror vi kan påvirke det internasjonale miljøet noe. Det har vi klart på mange andre områder, sier idrettspresident Arne Myhrvold.

Lang vei

Idrettsstyret behandlet forslaget fra bokseforbundet lørdag. Det var ikke full enighet om å støtte bokseforbundet, men Arne Myhrvold sier at saken ikke var vanskelig og graden av enighet var stor nok.

Vedtaket går til Kulturdepartementet. Siste ord i saken får Stortinget. Ørnulf Hansen håper at en avgjørelse kan komme i løpet av vårsesjonen, altså mellom januar og mai.

Det foreligger et privat lovforslag fra Fremskrittpartiets Jan Simonsen om å oppheve loven som forbyr proffboksing. Det er et forslag verken idrettsforbundet eller bokseforbundet går inn for. Derfor kommer høyst sannsynlig ikke det til å bli vedtatt. Spørsmålet blir så om idrettens eget dispensasjonsforslag har større muligheter til å vinne fram.

Miksede stemmer

Norges Bokseforbund legger opp til å arrangere såkalte miksede stevner dersom forslag skulle få politisk støtte. Det vil si at man tenker seg stevner med noen amatørkamper innledningsvis, for så å avslutte med to, tre profesjonelle kamper.

- Vi vil tolke arrangement i sin ytterste konsekvens. Norske regler skal følges, sier Ørnulf Hansen. Hvorvidt det lar seg gjøre gjenstår selvsagt å se, men erfaringsmessig står de store proff-forbundene hardt på at deres spesielle regelverk skal følges for kamper i deres regi.

Steffen Tangstad, den tidligere tungvektsproffen, har sagt seg villig til å gå inn i en promotorrolle i Norges Bokseforbund. Det blir med andre ord han og proffutvalget i NBF som kommer til å arrangere kampene dersom forslaget blir vedtatt av politikerne.

(NTB)