- Provisjonen ble for stor

Det sier Rune Hauge om de 100 millionene han fikk for fotballavtalen.

Toppene i norsk fotball har snudd. De mener ikke lenger at Rune Hauge fortjente provisjonen på 100 millioner kroner etter å ha forhandlet fram den nye medieavtalen. Hauge selv synes også det var drøyt.

- Dette ble en prosess ingen kunne forvente. Nå ser det ut som om provisjonen var for stor. Det synes alle - meg selv inkludert. I etterpåklokskapens lys kan vi si at provisjonen ble for stor, innrømte Hauge selv på en pressekonferanse etter medlemsmøtet i Norsk Toppfotball onsdag.

La seg flate

Han er fra mange hold blitt oppfordret til å betale tilbake noe av pengene, og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland har anmodet ham om å gi en stor del av det svimlende honoraret til norsk barne- og ungdomsidrett. Men ingenting tyder på at han vil følge disse rådene.

Jeg står oppreist, for jeg har ikke gjort noe galt. Og jeg tror ikke det er mange andre som kunne gjort denne jobben, kommenterte Hauge, som anslo sine egne utgifter i arbeidet med avtalen til rundt 10 millioner kroner.

Fotballpresident Sondre Kåfjord og leder av Norsk Toppfotball, Olav Boksasp, la seg flate for kritikken som kom på bred front i kjølvannet av den gigantiske medieavtalen.

- 100 millioner kroner er et beløp det er vanskelig å forsvare. Men vi må stå ved den avtalen vi har gjort, framholdt Olav Boksasp.

Feilvurdering

- Jeg skjønner at idretts-Norge og fotball-Norge reagerer på dette. Men vi klarte ikke å forstå potensialet, og jeg skulle ønsket vi hadde gjort ting annerledes. Vi gjorde en feilvurdering, men må stå på avtalen, påpekte Sondre Kåfjord.

Nå skal Fotballforbundets kontrollkomité granske saken videre, og utarbeide en rapport. Men når den vil foreligge, eller hva den skal brukes til, kunne ikke fotballpresidenten si noe om.

(ANB)

MØTE: Norsk Toppfotball (NTF) avholdt medlemsmøte i ettermiddag, hvor blant annet prosessen i forkant av inngåelsen av den nye medieavtalen ble gjennomgått. Her Olav Boksasp, Såndre Kåfjord, Geir P. Steffensen og Rune Hauge.