PST med i OL-troppen

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er forberedt på terroranslag under OL i Athen.

Derfor har PST bedt Utenriksdepartementet om å få oversendt evakueringsplaner for norske borgere i Hellas.

Etter det Dagbladet kjenner til, skal en politioverbetjent fra PST følge den norske OL-troppen under lekene i Hellas 13.- 29. august.

Skal bo med troppen

PST er i ferd med å utarbeide trusselvurderinger knyttet til den norske deltakelsen. PST-representanten i Athen skal fortløpende gi den norske OL-troppen trusselvurderinger under lekene. Politimannen skal bo sammen med deler av den norske troppen på hotell Galaxy, ifølge et brev fra PST-sjef Arnstein Øverkil til Justisdepartementet.

PST har samtidig bedt om å få oversendt den norske ambassadens beredskapsplaner.

11. september

I februar mottok Politidirektoratet et brev fra politiledelsen i Hellas. I brevet ber grekerne om hjelp til å forhindre terrorangrep under OL.

30. april hadde PST et møte med toppidrettssjef Åsne Havnelid for å innhente informasjon til trusselvurderingen. I tillegg ble sikkerheten til den norske OL-troppen diskutert.