Raserer kampsporten

Norges Kampsportforbund frykter at det blir umulig å holde konkurranser i taekwondo og fullkontakt-karate i Norge dersom Kulturdepartementet får gjennomslag for et lovforslag som fremmes i vår.

Gjennom en ny lov ønsker myndighetene å regulere uorganiserte aktiviteter som medfører harde støt mot hodet. Men loven vil også ramme organiserte idretter som boksing, taekwondo og fullkontakt-karate hvor knockout er tillatt.

Kampsportforbundet er mest bekymret over bestemmelsen i forskriftutkastet som regulerer kamplengden. Forskriften sier at utøverne maksimalt skal kunne gå 12 minutter effektiv kamptid per døgn, fordelt på to kamper av 6 minutter.

Kamper i taekwondo og fullkontakt-karate varer ofte i 3x3 minutter. Ofte går utøverne fem, seks kamper per døgn.

- Slutten

- Hvis departementets forslag blir vedtatt, vil det bety at en konkurranse som i dag arrangeres i løpet av en dag, vil kunne ta tre til fem dager å gjennomføre. I realiteten vil det bety stans i all konkurranseaktivitet av noen størrelse, sier generalsekretær Erik Strømme i Norges Kampsportforbund.

Forbundet ber om at kamptida utvides til 3x3 minutter, og at kamptid per døgn utvides fra 12 til 54 minutter.

- Taekwondo og kyokushinkarate er mer stillestående og mindre ressurskrevende enn for eksempel boksing. Det er derfor svært liten fare for at utøveren skal bli så sliten at evnen til å forsvare seg blir redusert, forklarer Erik Strømme.

Åpner for dialog

Statssekretær Roger Ingebrigtsen i Kulturdepartementet vil på dette tidspunkt i prosessen ikke si noe konkret om hva departementet lander på innen lovforslaget fremmes i løpet av våren.

- Men det er ingen tvil om at vi kommer til å gjennomføre reguleringer som er strengere enn i dag. Det finnes en grense for hvor lenge det er forsvarlig at en kamp pågår. Men vi er selvfølgelig åpne for og ønsker en dialog med de organiserte kampidrettene om dette, sier Raske-Roger.

Til sin forskrekkelse har statssekretæren registrert at folk skriver brev til departementet med spørsmål om boksing kommer til å bli forbudt.

- Det vil selvfølgelig aldri skje, forsikrer Roger Ingebrigtsen.<

UMULIG FRAMTID: Norges OL-sølvvinner i taekwondo, Trude Gundersen (rød hjelm), får dårlige kår her i landet hvis Kulturdepartementets lovforslag blir vedtatt.