RBK-avtale kan være ulovlig

Legemiddelgiganten Pfizer sponser Rosenborg med medisiner. Statens legemiddelverk mener avtalen er ulovlig og krever at Pfizer kommer med en forklaring.

Vilhelm Stoltz, fysioterapeut i Rosenborg, legger ikke skjul på klubbens medisinavtale med Pfizer.

- Legene får utlevert en viss mengde Celebra. Avtalen er en forretningsmessig kobling, som er basert på gjenytelse - Nils Arne Eggen har blant annet holdt foredrag for Pfizer, sier Stoltz.

Celebra er godkjent til symptomlindring av slitasjegikt eller leddgikt og selges fritt mot godkjent resept fra lege. Pfizer fikk i fjor avslag på sin søknad til norske myndigheter om å få Celebra godkjent for behandling av akutt smerte. Til tross for avslaget bruker Rosenborg medisinen for å dempe smerter.

- Fotballandslaget, Rosenborg og mange andre klubber bruker Celebra. Medisinen brukes for å dempe betennelse og dermed også dempe smerter, sier lege på fotballandslaget Thor Einar Andersen.

- Er det lovlig å bruke Celebra i smertebehandling, når medisinen ikke er godkjent for det?

- Statens legemiddelverk godkjenner ofte et legemiddel for få diagnoser i starten. Det betyr ikke at medisinen ikke kan brukes på andre diagnoser også, såframt legen samtykker til det.

Kontakter Pfizer

Selv om legemiddelet er lovlig å bruke, strider det mot forskriftene at Pfizer betaler Rosenborg-spillernes bruk av Celebra. På denne måten sparer RBK utgifter på medisin, og Pfizer øker sin omsetning. På legespråket kalles dette å kjøpe resepter, noe som er i strid med lovverket. Dette kan Statens legemiddelverk bekrefte overfor Dagbladet:

- Det er bare apotek som har lov til å selge legemiddel. Legemiddelprodusenten har ikke lov til å selge direkte til allmennheten, sier Hanne Kofstadmoen, jurist i Statens legemiddelverk.

- Driver Pfizer ulovlig virksomhet?

- Ja. Gratis utdeling av medisinprøver til allmennheten er ikke tillat ifølge paragraf 13.5 i forskrift om legemiddel. Det er heller ikke tillat å drive reklame for reseptpliktige legemiddel til allmennheten - etter vår mening går dette klart under definisjonen av reklame.

- Hvilke konsekvenser får dette for Rosenborg og Pfizer?

- Vi kommer til å sende en henvendelse til Pfizer for å be dem redegjøre for det faktiske forholdet. Dersom virksomheten de bedriver er i strid med regelverket, vil legemiddelfirmaet bli anmeldt. Men før vi går til dette skrittet, vil Pfizer få muligheten til å innrette seg lovlig etter regelverket.

- Vi vil ikke kontakte Rosenborg i første omgang. Vi regner med at de ikke var klar over at avtalen kunne være ulovlig.

Gjenytelser

Rosenborg mener de ikke har begått en ulovlig handling, selv om de ikke betaler for medisinen Pfizer tilbyr klubben.

- Slik jeg ser det, får vi ikke medisinen gratis. Vi betaler ved å yte en tjeneste tilbake. Dette fungerer på samme måte som avtalen vi har på drikke.

- Celebra er en reseptbelagt medisin. Slik sett er det annerledes enn drikken som dere får sponset?

- Vi får ikke medisinen. For å få ut Celebra må legen skrive ut en resept. Legen gjør dette på en helt vanlig måte.

- Hvorfor har Rosenborg holdt avtalen med Pfizer skjult?

- Så vidt jeg vet, har Nils Arne Eggen holdt foredrag for Pfizer et par ganger. Ville vi holdt dette skjult, hadde vi ikke gjort det. Rosenborg har ingen grunn til å holde dette skjult, sier Stoltz.