Refser norsk juniorsatsing

Hoppsjefen mener Norge har vært for dårlige juniornivå. Clas Brede Bråthen vil ha strukturert trening fra 12-årsalderen.

-  Med tanke på hvor mange talenter vi har, er hoppmiljøet i Norge for dårlige til å produsere gode juniorer, sier Bråthen til Dagbladet.

-  Vi har landslag for 16- og 17-åringer, men vi må også nå ut til trenerne på klubbnivå om hva som er viktig å tenke på for 12- og 13-åringer.

Kontakt Og Bråthen har planen klar.

-  Fra våren av vil jeg ha profesjonelle folk som jobber med kontakten fra Skiforbundet og ut mot kretsene og klubbene. For det er klart at et høyere nivå på de yngste, gjør sjansen for suksess på elitenivå større.

Bråthen er klar på at initiativet må komme den veien: fra toppen og ned.

-  Vanskelig -  Jeg husker det sjøl fra min tid som ungdomstrener. For å sette det litt på spissen virket det som om forbundet ikke visste hva jeg drev med. Og jeg tenkte sånn at om jeg skulle kontakte dem, måtte det være noe veldig viktig.

-  For det er ikke lett for en klubbtrener fra Valdres å komme på teknikkseminar på Toppidrettssenteret. Men om vi drar ut til han en dag først, er sjansen større for at treneren kommer til oss seinere.

System Bråthen understreker at han ikke mener de lokale lederne har gjort en dårlig jobb.

-  De viser et veldig stort engasjement, men av og til kan kunnskapsnivået variere en del. Får vi kombinert engasjementet med felles retningslinjer og mål, kan dette bli veldig bra, mener Bråthen.

KRITISK: Hoppsjef Clas Brede Bråthen.