Rodals pressemelding

Pressemelding 29.9.1998.

  • I etterkant av de opplysninger som har dukket opp, spesielt den siste måneden, så ser jeg ingen annen løsning enn å trekke meg fra samarbeidet med Kjell Arve Husby.
  • Det er veldig trist at et så konstruktivt, positivt og humørfylt samarbeid må opphøre på en slik måte, og det har vært en ubehagelig beslutning å ta.
  • Det har kommet frem opplysninger som har vært ekstremt vanskelig å forholde seg til. Og det har vært en særdeles vanskelig beslutning å ta.
  • Hva de omtalte opplysninger dreier seg om, ønsker jeg av personmessige hensyn ikke å kommentere offentlig.
  • Jeg vil presisere at jeg på ingen måte har glemt det positive Kjell Arve og hans familie har tilført meg gjennom vårt snart 10-årige samarbeid. Jeg takker også for de glade minnene jeg sitter igjen med fra idrettsarenaen og treningssteder verden over.
  • Likevel lar det seg pr. i dag dessverre ikke gjøre å opprettholde Team Rodal.