Røde tall for Moss

Det foreløpig regnskapet viser røde tall for Moss Fotball ASA. Underskuddet er ikke dramatisk.

- Regnskapet vårt er ikke endelig. Det er spesielt to faktorer som vil spille en rolle når det virkelige regnskapet legges fram. Det ene er hvordan det går med Dagfinn enerly-saken, og det er andre er noen forsikringssaker vi har gående, sier styreformannen i Moss ASA, Knut Evensen til Moss Avis.

Foreløpig viser regnskapet at Moss Fotball ASA ligger an til et underskudd på 500.000 kroner, men dette kan bli endret noe fram mot generalforsamlingen i slutten av april.

Årsaken til underskuddet ligger i stor inntektssvikt på publikumssiden, blir det hevdet i Moss.

(NTB)