Rogge vil fornye IOC

HVA HAR ROGGE som ikke Samaranch har? Han har utøvererfaring fra tre sommer-OL, erfaring som teamleder fra flere OL, og han har - heldigvis - bare vel ti år bak seg som IOC-medlem. Utenfor idretten har han tilegnet seg en rekke sterke menneskelige egenskaper i sin jobb som kirurg og leder av en ortopedisk klinikk med 4000 pasienter i året. Han er glad i mennesker, vet hvor viktig det er å ta riktige avgjørelser til riktig tid, og han er demokrat. Han vil modernisere og effektivisere IOC, tilpasse organisasjonen til resten av samfunnet.

HVA BETYR DET? Han vil fornye organisasjonen ved å gjøre den mer demokratisk. Den skal bli langt mer åpen enn i dag, både eksternt og internt. Mediene skal få fullt innsyn, og internt skal det ikke lenger være lukkede møter i Executive Board som ingen andre enn medlemmene der får vite om. Han vil ha en mer demokratisk rekruttering basert på valgt representasjon og en bevisst politikk for å øke andelen kvinner.

SOM TIDLIGERE UTØVER vet han inderlig godt at idretten er det viktigste. Det sportslige, både når det gjelder miljø og kvalitet, vil stå i fokus. Derfor vil han også redusere lekenes størrelse. Den gigantomanien vi har sett i Sydney og kommer til å se i Athen og Beijing, er også udemokratisk. Rogge ønsker at flere land skal få anledning til å ta på seg ansvar for lekene. Men hans fanesak er kampen mot doping. Rogge er krystallklar i sin oppfatning av at dopingen er idrettens største problem. Hans største utfordring blir dermed å få alle nasjoner, særforbund og sponsorer til å gjøre en innsats for å avdekke og redusere doping.

ALLE FORMER FOR LUKSUS byr ham imot. Han er imot dyre reiser og fine hoteller og sa i går at han selv under alle OL vil bo i deltakerlandsbyen sammen med utøverne. Korrupsjonssakene for to år siden opprørte ham så sterkt at han vurderte å gi opp alt IOC-arbeid. Nå skal det renskes opp og lages regler som ikke innbyr til smøring og bestikkelser. Så fort Salt Lake City-lekene er over, vil en kommisjon starte arbeidet med å vurdere samtlige av de 52 reformene som ble vedtatt for to år siden.

SPØRSMÅLET er bare om han vil være i stand til å holde hva han lover. Dagens forsamling av IOC-delegater er svært ulikt sammensatt, men fortsatt med en overvekt av gamle menn fra alle kontinenter med ulike interesser. Etter å ha opplevd Jacques Rogge på nært hold i fem dager og sett hvordan han taklet gårsdagens seier, er jeg iallfall overbevist om at IOC har valgt riktig kandidat. Han framstår som usedvanlig ryddig og klar. Og som han sier: - Alt er et spørsmål om tillit. Det meste i livet handler om ikke å gjøre feil.

SOM KIRURG vet han hva han snakker om. For ti dager siden foretok han sin siste operasjon og forsikret oss i går om at pasienten har det fint. Fredag flytter han til Lausanne, og da er det IOC som skal opereres. Eneste minus i går: Måten Rogge vinker til publikum på. Den varianten minnet meg litt om andre ledere som han ikke fortjener å bli sammenliknet med. Iallfall ikke etter en dag som president.