Røkke sponser breddeidretten

Kjell Inge Røkke og Aker RGI satser fire millioner kroner på breddeidretten i Oslo og Møre og Romsdal.

Pengene skal gå til å bedre idrettstilbudet til unge utøvere i de to fylkene, på den måten at idrettslagene skal få anledning til å betale trenere for å ta seg av ungdom mellom 13 og 19 år, skriver Aftenposten.

Det begynte med en middag mellom Røkke og idrettspresident Kjell O. Kran, der Kran tok opp sin kongstanke om å få betale ungdomstrenere i idretts-Norge. Røkke tente på ideen, og nå er avtalen i boks.

Både Røkke og Kran er skjønt enige om at det er et mål å holde ungdommen i idretten, og dersom ungdommene holder på til de blir 18-19 år, fortsetter de også å trene senere, viser undersøkelser.

- Nå får vi anledning til å prøve ut dette tiltaket, som vi synes er meget spennende. Selv har vi ikke rom i budsjettene til å gjøre noe sånt, og jeg tviler på om vi hadde fått offentlige midler til det, sier Kjell O. Kran, som ikke legger skjul på at han innerst inne håper tiltaket skal bli så vellykket at klubbene kanskje vil bruke egne midler på å videreføre prosjektet.

- Dette handler om å gi til noe jeg har tro på er nyttig for samfunnet, sier Kjell Inge Røkke om årsaken til sitt engasjement.

(NTB)