Røkke tapte for småaksjonærene

Milliardær Kjell Inge Røkke må bla opp 350 millioner kroner til småaksjonærene i tidligere Aker som gikk til sak etter at de ble tvangsinnløst for 105 kroner per aksje. Oslo Tingrett fastslo i dag at småaksjonærene har krav på 166 kroner per aksje.

I februar 2000 brukte Kjell Inge Røkke sin rett til å tvangsinnløse resten av aksjonærene i Aker RGI. Han hadde da sikret seg over 90 prosent av aksjene i selskapet, og kunne da med loven i hånd betale ut de resterende aksjonærene.

Røkke betalte 105 kroner per A-aksje i selskapet, men flere aksjonærer mente at de hadde fått for dårlig pris for sine aksjer. Med Folketrygdfondet i spissen gikk de rettens vei og krevde det dobbelte.

Oslo Tingrett har altså endt på en mellomløsning når de mener at den reelle verdien i selskapet tilsier at aksjonærene skulle hatt 166 kroner per aksje.

De som gikk til sak mot Røkke representerte seks prosent av aksjekaptalen i Aker. Den desidert største aksjonæren blant dem var Folketrygdfondet med sine fire prosent.

TV 2 melder at Folketrygdfondet vil få 195 millioner kroner, mens de øvrige småaksjonærene deler de resterende 155 millionene.

VANT OVER RØKKE: Advokat Birger Nilsen førte saken mot Kjell Inge Røkke, men døde av kreftsykdommen før dommen falt.Foto: SCANPIX