RØKKE VIL BLI STØRST

BERGEN (Dagbladet): Kjell Inge Røkke tjente gode penger på sitt første år som eier av fotballselskapet Wyndmore. I løpet av fire driftsmåneder i 1997 ble driftsoverskuddet nesten 20 millioner kroner. Nå vil Røkke bygge opp ett av Europas fremste fotballklubbselskaper.

- I første omgang vil vi se om vi klarer å få til synergieffekter av et samspill mellom Molde og Wimbledon. Hvis vi lykkes med det, vil vi ekspandere videre. Vi har tidligere vist at vi har klart å vokse stort i andre sammenhenger.

- Det er lov å drømme om å bli størst i Europa, sier daglig leder Jan Petter Storetvedt til Dagbladet.

Mer penger

Finansmannen Kjell Inge Røkke ser store muligheter for å tjene mer penger i det sterkt voksende fotballmarkedet i Europa. Han har registrert ønsket om å etablere en europeisk superliga som vil trekke mange TV-seere, og arbeider for å posisjonere seg sterkest mulig i dette markedet.

Flere europeiske toppklubber har tatt kontakt med Wyndmore den siste tida med ønsker om å få med Røkke og Gjelsten som nye eiere i sine klubber. Noen har invitert dem til å overta hele klubber, andre vil ha mer offensive eiere inn for å kunne stå imot den økende konkurransen mellom toppserie-klubbene.

Etter finanskostnader endte overskuddet i Wyndmore på 666000 engelske pund, eller rundt åtte millioner kroner.

Det engelske regnskapsåret starter 1. juli, men driften i Wyndmore startet først i september.

Selskapet har 150 millioner kroner i fri kapital å handle for, penger som ble skapt gjennom en kapitalutvidelse i fjor høst. Som i andre engelske fotballklubber er verdien av spillerne satt til null i balanseregnskapet.

Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten stiftet Wyndmore N.V. i Curagao på De nederlandske Antiller 10. mars i fjor. Det bærer regnskapet preg av.

Under posten skatt står det bare oppført et 0-tall.

Europa-toppen

Etter å ha stiftet Wyndmore kjøpte Røkke og Gjelsten rundt 80 prosent av aksjene i Wimbledon. Selskapet kjøpte seg også opp i Molde slik at det nå eier 100 prosent av tabelltoeren i årets Tippeliga.

Under kapittelet «forretningsstrategi» i selskapets første regnskap står det at Wyndmore vil arbeide for å øke aksjonærenes avkastning ved å bygge opp et av Europas fremste fotballklubbselskaper.

De vil satse på å erobre og bygge opp lønnsomme klubber i flere land, og i tillegg overta selskaper som er nært tilknyttet fotballklubbene.

Selskapets styre mener det vil være fortjeneste å hente på vekstpotensialet i omsetningen for godt drevne fotballklubber, på synergier av å eie mer enn èn fotballklubb i hvert land og på økende verdisetting av eliteklubber.

Protest-plakater

Fotballklubben i London, med Selhurst Park som leid hjemmearena har klart å redde plassen som nummer 15 i Premier League, men laget trekker et beskjedent publikum, og det siste halvåret har supporterne ofte kommet til hjemmekampene med protestplakater fordi de har fryktet at de norske eierne og gamle-bossen Sam Hammam vil flytte hele laget ut av London.

Vil bygge nytt

I halvårsrapporten skriver daglig leder Jan Petter Storetvedt at det fortsatt arbeides med å finne et egnet sted å bygge et eget stadionanlegg for Wimbledon.

- Ingen tidligere kjente alternativer er ekskludert fra vårt arbeid, skriver han.

- Vi planlegger et møte med ledelsen i Wimbledon om kort tid for å få avklart klubbens framtidige strategi. I et styremøte mandag ble vi enige om å avvente utviklingen i den engelske klubben før vi tar stilling til andre tilbud som er kommet fra klubber i Europa i den seinere tid, sier Storetvedt til Dagbladet.

  • Nye store aksjonærer i Wyndmore er Orkla ASA og Orkla Finans med til sammen 10 prosent, en rekke selskaper i Gjensidige-gruppen med mer enn 11 prosent og Sundal Collier & Co. med nesten fem prosent. Kjell Inge Røkke kontrollerer fremdeles 51 prosent av aksjene, mens Bjørn Rune Gjelsten eier 5,6 prosent av selskapet.