Romsås-trio utestengt for skalling, drapstrusler og rasisme

Suspendert av NFF i sju, fem og fire måneder.

(Dagbladet): Doms- og sanksjonsutvalget i Norges Fotballforbund har ilagt tre Romsås-spillere henholdsvis sju, fem og fire måneders suspensjon på grunnlag av deres opptreden i en tredjedivisjonskamp mot Lillestrøm 2 11. april i år, melder NFF i en pressemelding på fotball.no.

Alle tre ble utvist i kampen, og har vært suspendert siden 13. april i påvente av doms- og sanksjonsutvalgets avgjørelse.

Skalling og drapstrusler Den første spilleren, som nå er utestengt i sju måneder, fikk rødt kort for å ha skallet til en motspiller, for så å ha fremsatt drapstrusler  mot motspilleren, samt kampens dommer, het det i anmeldelsen fra påtalenemnda i NFF.

«Utvalget finner det bevist at den aktuelle spilleren har forholdt seg som beskrevet i anmeldelsen, på grunnlag av forklaringer, dommerrapporten og videobilder av kampen. Allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier følgelig en streng reaksjon. Det vises i denne sammenheng til hensynet til Fair Play, og at det er skjedd en alvorlig voldsutøvelse og en truende adferd som ikke kan tolereres.», begrunner doms- og sanksjonsutvalget i sin avgjørelse.

Rasisme De to øvrige spillerne, som nå må sone karantene i fem og fire måneder, ble begge utvist for rasistiske ytringer og drapstrusler mot hverandre.

«Spiller 2 ble direkte utvist for krekende språkbruk og voldsom opptreden mot en medspiller (spiller 3), og begynte etter utvisningen å krangle med spillere og trenere på eget lag. Spiller 3 fikk sitt andre gule kort for å provosere en medspiller (spiller 2), og etter utvisningen kom han med rasistiske ytringer og drapstrusler mot medspilleren.», var begrunnelsen for anmeldelsen fra påtalenemnda.

Dette har doms- og sanksjonsutvalget funnet bevistpå bakgrunn av forklaringer, dommerrapporten og videobilder av kampen.

Også her tilsa allmennpreventive og individualpreventive hensyn en streng reaksjon.

«Det vises i denne sammenheng til hensynet til Fair Play og fotballens renommé. Rasistiske ytringer kombinert med drapstrusler kan ikke tolereres. Utvalget legger vekt på at uttalelsene må vurderes ut fra en objektiv norm, og at det avgjørende er hvordan motspillere, dommere og andre tilstedeværende oppfatter situasjonen.», skriver doms- og sanksjonsutvalget.

Samtlige tre spillere får fradrag for tiden de allerede har sonet.