Rønningen: - IOC er på rett vei

- Det er riktig av IOC å la åtte personer plukke ut OL-arrangøren for 2006. Da unngår vi den såkalte trikse-og-mikse-kulturen som kan oppstå når samtlige medlemmer har hver sin stemme, sier Lillehammers OL-direktør Petter Rønningen til Dagbladet.

- Men jeg synes IOC burde gått enda lenger, nemlig å midlertidig ekskludere også de tre medlemmene som fortsatt er under etterforskning.

Rønningen sier han hadde ventet kraftige reaksjoner mot IOC-medlemmene som har opptrådt galt ved tildelingen av OL 2002.
- Men samtidig er jeg veldig overrasket, sier han.

- Jeg mener søkerbyene får en mye mer objektiv vurdering når bare åtte personer bestemmer. Men jeg forutsetter at disse utvalgte får lov til å reise på befaring. Da Lillehammer lanserte sitt kandidatur i 1984, ble vi møtt med mange rare spørsmål, blant annet om det gikk vei til byen.

- Vår styrke var å være flinke til å vise fram byen og naturen vår. Vi bestrebet oss på å få IOC-medlemmene til Lillehammer for å presentere oss best mulig, sier Petter Rønningen.

Lillehammer var i sin tid flinke til å markedsføre seg overfor IOC-medlemmene, men om dette var årsaken til at byen fikk OL, vet ikke Rønningen.