Ronny Johnsen kritiserer NFF

Ronny Johnsen kritiserer prinsippene i avtalen med NFF. Han mener avtalen innebærer at spillerne må frasi seg kontroll over seg selv.

Etter de siste dagers turbulens rundt konflikten mellom Fotballforbundet og spillerne på landslaget, har Ronny Johnsen valgt å kommenterer forholdet på sine hjemmesider.

Han benekter at konflikten dreier seg om grådige fotballspillere.

For meg personlig vil det ikke spille noen rolle økonomisk om jeg blir en del av avtalen eller ikke. Men det spiller stor rolle i forhold til de prinsippene avtalen innholder. Og med prinsipper mener jeg hva vi må frasi oss av kontroll over oss selv, og dermed indirekte egenverd, skriver Ronny Johnsen på sine hjemmesider.

Ronny Johnsen opplevde selv å mangle kontroll over avtalen. Til tross for at han stilte opp på oppdrag der navnet hans ble brukt sammen med NFF, fikk han ikke økonomisk kompensasjon. Det var fordi Johnsen hadde knesskader og fordi han ikke hadde spilt på landslaget. Samtidig hindret forbundet Ronny Johnsen i å gjøre sponsoravtaler med andre.

Konflikten er et spørsmål om måten avtalen er utformet på.

Jeg vil ikke underlegges et regelverk og et regime hvor jeg ikke har noen som helst kontroll på mitt eget navn og hvor det skal utnyttes, til hvilke tider og kampanjer, skriver Ronny Johnsen

På dette grunnlaget mener Ronny Johnsen at det er forbundet som lurer spillerne og ikke omvendt. Det er forbundet som driver skjult propaganda og serverer fordekte sannheter, presiserer fotballspilleren.

<B>TAR TIL MOTMÆLE:</B>Ronny Johnsen mener at NFF overkjører de enkelte spillerne.