IKKE GODKJENT: Rosenborg risikerer å miste dyktige ansatte og sponsorer fordi ledelsen, her representert ved adm.dir. Nils Skutle, ikke har tilstrekkelig kontroll. Det fastslår en kontrollkomité som har har gransket klubben.
Foto: Thomas Rasmus Skaug / SCANPIX .
IKKE GODKJENT: Rosenborg risikerer å miste dyktige ansatte og sponsorer fordi ledelsen, her representert ved adm.dir. Nils Skutle, ikke har tilstrekkelig kontroll. Det fastslår en kontrollkomité som har har gransket klubben. Foto: Thomas Rasmus Skaug / SCANPIX .Vis mer

«Rosenborgs ledelse har ikke kontroll»

Får kraftig refs av klubbens egen kontrollkomité.

Ledelsen i Rosenborg får kraftig refs av klubbens kontrollkomité i en foreløpig verdirapport.

Kontrollkomiteen i RBK velges av årsmøtet og har ingen mulighet til å vedta endringer i klubben, men komiteen kan dykke ned i klubbens virksomhet, avdekke eventuelle kritikkverdige forhold og komme med sine anbefalinger til styret.

Komiteen har i 2011 sett på verdigrunnlaget i klubben. I en foreløpig rapport som ble overlevert styreleder Terje Svendsen i vår, får Rosenborg-ledelsen kritikk, skriver Adresseavisen. Kontrollkomiteen har gjennomført en undersøkelse med intervjuer av både interne og eksterne personer.

«Rosenborgs toppledelse har ikke tilstrekkelig kontroll over de utfordringene klubben står overfor. På den måten kan RBK både tape dyktige ansatte og sponsorer. Kontrollkomiteen anmoder derfor styret om å ta grep raskt», heter det i rapporten.

Rapportering Inge Five er leder av kontrollkomiteen. Han ønsker ikke å si mye om kritikken.

- Vi har kun rapporteringsplikt overfor årsmøtet, og et rapporteringsansvar overfor styret om vi mener det er nødvendig. Men vi svarer kun for årsmøtet, sier Five til Adresseavisen.

Han bekrefter at komiteen rapporterte til styret i mai med råd de mente det var viktig for styret å forfølge.

I kritikken fra kontrollkomiteen har betegnelser som «manglende åpenhet og folkelighet» og «forholdet mellom ledelse og ansatte» vært vesentlige. Komiteen mener «mangel på entusiasme og overskudd har vært synlig», både med tanke på publikumssvikt og flere års negative tall i budsjettene.

Utvalg Etter å ha mottatt rapporten, satte styreleder Terje Svendsen ned et utvalg bestående av han selv, nestleder Morten Loktu og Bente Malmo.

- Kontrollkomiteen står over styret og passer på at styret gjør jobben sin. De har kommet med tilbakemeldinger på at de har sett ting vi kunne ha gjort annerledes. Vi har respondert på det med å sette ned et utvalg som nå skal drøfte tiltak, sier Svendsen.

(NTB)