Røste registrerer kritikken

Eirk Røste vil ikke kommentere enkeltpåstander i Siri Halles bok.

Men han synes det er synd hun opplever landslagsperioden som negativ. Røste mener det blir helt feil å tilbakevise påstandene om hans person i boka «Sporet fanger».

- Det hun beskriver, ligger mange år tilbake i tida. Jeg har ennå ikke lest boka, men registrerer kritikken av min person. Det som er skrevet er Siri Halles oppfatning .

- Og vi må ikke glemme at virkeligheten er mer nyansert enn ett partsinnlegg, sier han.