Rune tapte i Høyesterett

Fotballinvalide Rune Stakkeland (30) tapte sin erstatningssak i Høyesterett. Nå vurderer NISO å be Stortinget se på lovverket.

- Det som er så spesielt med denne saken er at det gjelder en gruppe som ikke kan utøve sitt yrke lenger enn til de er 35 år - og som ikke får full erstatning hvis de blir skadet. Vår første reaksjon er at vi er overrasket over at vi ikke nådde fram, sier Stakkelands advokat Terje Scavenius til Dagbladet. Han representerte den tidligere Lillestrøm- og Viking-spilleren i den første yrkesskadeerstatningssaken NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon) har prøvd for retten.

Rune Stakkeland tar Høyesteretts dom med fatning.

- Det er skuffende, men en må jo bøye seg for landets smarteste hoder, sier Stakkeland til Dagbladet.

- Hovedmålet med å gå til Høyesterett var å få en dom. Jeg tror NISO nå vil gå videre. Enten ved å prøve å endre regelverket eller få på plass bedre forsikringer. Det er viktig å huske på at dette ikke bare gjelder fotballspillere, men også andre yrkesgrupper med lav pensjonsalder.

Skadd i 1996

Stridens kjerne var hvilken lovanvendelse som skulle benyttes i erstatningsutmålingen til fotballspilleren som ble alvorlig skadd i en Tippeligakamp i 1996.

NISO hevder at standardforskriftene etter yrkesskadeforsikringsloven ikke tar hensyn til at idrettsutøvere har en kortere yrkeskarriere enn andre - og at de dermed får en lavere erstatning enn andre yrkesgrupper.

Til sammen har Stakkeland mottatt snaue 910000 kroner fra Folketrygden og Gjensidige. Tvisten gjaldt kravet av ytterligere erstatning for tap på framtidig inntekt - satt til 540000 kroner - som er differansen mellom hva Stakkeland ville ha tjent som fotballspiller i åra 2001- 2005 kontra hva han vil tjene i sin nåværende jobb som regnskapsfører. 30-åringens kontrakt med LSK gikk ut i 2000.

Anket direkte

I januar i fjor støttet Oslo tingrett forsikringsselskapet Gjensidige som hevdet at standard erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven burde gjelde. NISO og Stakkeland anket dommen direkte til Høyesterett der tre dommere mot to støttet Gjensidige. Mindretallet skriver i dommen: «...det konstateres at den (standardforskriften. red.anm.) ikke inneholder bestemmelser som gir en akseptabel løsning på hvordan erstatning for tidsbegrenset fremtidig inntektstap skal utmåles.»

- Alle fem dommerne mente at han ikke får full erstatning. Men flertallet mener at det er en del av dem man må akseptere når man har standardisering. Mens to mente at det burde være individuell utmåling når resultatet ble så urimelig, sier advokat Scavenius som understreker at for hans klient var prinsippene og ikke pengene det viktige.

Politikerhjelp?

- Spørsmålet er om vi nå skal be lovgiver se på de gjeldende forskrifter på ny. Dette må vi nå sette oss ned for å vurdere, sier NISO-advokat Scavenius.

- Vi har av et flertall i Høyesterett fått medhold i hvordan erstatningen skal beregnes, og er fornøyd, sier advokat Knut Riisa som representerte Gjensidige Nor.

TAPTE IGJEN: Fotballinvalide Rune Stakkeland måtte gi tapt i Høyesterett. - Hovedmålet med å gå til Høyesterett var å få en dom. Jeg tror NISO nå vil gå videre, sier Stakkeland til Dagbladet.