Rusa på action

Hva er det som rører seg i hodene til våre ekstremsportutøvere? Professor Gunnar Breivik kan ha svaret.

Breivik er professor i samfunnsvitenskapelige fag ved Norges idrettshøgskole og har i mange år forsket på søket etter sterke sanseopplevelser eller «sensation seeking» som det også heter.

- Hva er det ultimate rush?

- Jeg tror ikke det nødvendigvis er det samme for alle personer. Men aktiviteter med stor fart, høyde, mektige naturkrefter og risiko der man sitter med følelse av mestring og kontroll, gir alle sterke adrenalinrush.

- Hvorfor gjør de dette?

- De har en genetisk disposisjon. Biologien deres gjør at de liker sterke og intense sanseopplevelser. I oppveksten eller som unge har de samtidig fått sjansen til å prøve aktiviteter og arenaer med risiko. Helt fra de var små, har de klatret høyere i trærne, kjørt fortere på sykkel osv.

- Har de ulik motivasjon, eller er det stort sett det samme som driver dem?

- Motivasjon er noe personlig som farges av hver enkelt persons bakgrunn, opplevelser og drømmer. Derfor er motivasjonen forskjellig, men det biologiske behovet er felles.

- Er det et reelt behov, og forandrer de seg psykisk hvis de ikke får utløp for dette behovet? I så fall hvordan?

- Ja, det er et behov for sterke sanseopplevelser, spenning og stimuli. Alle trenger stimulering, men noen trenger større doser enn andre. Hvis man har et behov, leter man etter arenaer og aktiviteter som tilfredsstiller behovene. Det kan være litt tilfeldig hvor man ender opp, avhengig av eksponering, oppvekst, ting man møter i livet osv. Noen kan bli hekta på negative ting, spennende kriminalitet, vold, narkotiske stoffer, utagerende festing og gambling. Men de fleste ender opp på konstruktive arenaer, spennende sport, ekspedisjoner, osv. De fleste «high sensation seekers» har det best når de jevnlig får gjøre spennende ting. Ellers blir de rastløse og lider av understimulering.

- Er det noe som kan erstatte dette behovet?

- En fange som satt inne for diverse forbrytelser, smugling, narkotika og ran, fortalte meg en gang at det var når han satt i flyet, like før utsprang, han følte at livet falt på plass. Fritt fall var hans rette element. Mye fallskjermhopping reduserte forbrytelsene.

- Har disse menneskene alltid hatt dette behovet, eller er det noe de har vokst på seg?

- Jeg tror dette er resultatet av en lang biologisk evolusjon. Ca. 70 prosent av variasjonen i «sensation seeking» skyldes genetiske faktorer. Resten skyldes miljø, oppvekst, omgivelser og kultur. De fleste er midt på treet, mens noen holder orden på trygghet, regler og sikkerhet. På den andre siden har vi de risikovillige som prøver nye, dristige ting. Antakelig er blanding det beste for et samfunn. Et samfunn uten «high sensation seekers» stagnerer. Et samfunn av bare «high sensation seekers» går dukken.

- Er det noe/noen som presser dem til å gjøre dette?

- Behovet kommer innenfra. Man kan nok bli presset og også presse seg selv til å gjøre ting man egentlig ikke tør, men i lengden går det dårlig. En avslører seg før eller seinere. I verste fall dør de på en dum måte.

- Hvor lenge kan de holde på med dette?

- Vet man egentlig noe om disse menneskene når de eldes? Lever de kortere eller lenger enn andre mennesker? Det har vi ikke gode data på, men folk som søker spenning, utsetter seg selv for risiko og har derfor større sjanse for å omkomme både tidlig og midt i livet eller i en ulykke som eldre. Mange ekstreme risikotakere har selvfølgelig også blitt gamle og mette av dage. Kroppen slites neppe ut av aktivitet. Snarere tvert imot.

- Og hvorfor må de gi seg?

- Noen finner andre kanaler, andre finner helt andre verdier i livet, familie osv. Og det ser ut som «sensation seeking» er noe knyttet sammen med testosteronfaktoren, som avtar med alderen. For øvrig finnes det «high sensation seekers» også blant kvinner.

- Når går det over fra lek til alvor?

- Alvoret kommer inn i all aktivitet der du må regne med en seriøs mulighet for at du kan dø eller bli livsvarig skadet som følge av aktiviteten.

LEGENDEN: Robby Naish (39) er en levende legende innen vindsurfing, kiteboarding og surfing. - Etter alle disse åra er motivasjonen fortsatt å ha det gøy, å gjøre det jeg elsker, jakte på spenningen og rushet og holde meg ung i kropp og sjel, sier Naish.
I nyeste nummer av bladet Ultra Sport kan du lese mer om ekstremsport.