Så mye får din klubb for å skape et balltalent

Takster per år for utdanning ved overganger i Norge:

Kategori 1, lag i eliteserie: 100000 kroner

Kategori 2, lag i 1. divisjon: 40000 kroner

Kategori 3, lag i 2. divisjon: 20000 kroner

Kategori 4, lag i 3. divisjon og nedover: 10000 kroner

Takster per år for utdanning ved overganger internasjonalt:

Kategori 1, lag i eliteserie: 250000 kroner

Kategori 2, lag i 1. divisjon: 100000 kroner

Kategori 3, lag i 2. divisjon: 50000 kroner

Kategori 4, lag i 3. divisjon og nedover: 20000 kroner

  • Utdanningskompensasjonen regnes for ti år, mens spilleren er mellom 12- 21 år:Kompensasjonen skal betales i det øyeblikket en ung spiller skriver sin første profesjonelle kontrakt.
  • Samt, ved hver overgang inntil spilleren er fylt 23 år.
  • De tre første årene (12- 14 år) regnes bare kompensasjon i kategori 4. Fra fylte 15 år skal klubben ha betalt etter hvilken divisjon de befant seg i på det gitte tidspunktet.
  • Hvis en spiller går fra en klubb i kategori 1, til en klubb i kategori 2, 3, eller 4, så vil kompensasjonen bli redusert. Med andre ord. De som er størst, betaler mest.
  • Utdanningskompensasjonen skal utbetales uansett så lenge spilleren er under 23 år. Det gjelder også for Bosman-spillere som går vederlagsfritt etter endt kontraktstid.

NB! FIFA har ennå ikke godkjent de norske tallene endelig, men disse tallene er vedatt i innstillingen fra NFF og de norske toppklubbene.