Samer uten lapper

Denne uka møter Tromsø-målvakt Thomas Tøllefsen og samelandslaget Grønland og Tibet på dansk jord - uten at de har fått ei krone i støtte fra norske myndigheter.

- Betenkelig. Det burde være rom for å gi støtte til dette, sier samelandslagets siste skanse til Dagbladet.

Samelandslaget har budsjettert med 250000 kroner for Danmarks-turen. Etter at det offentlige avslo økonomisk støtte, har samelandslaget mottatt 100000 kroner fra Sametinget. Resten må de betale selv.

- Vi hadde ventet støtte fra norske myndigheter, men skjønner nå at de ikke ønsker å støtte opp om samisk fotball, sier leder for samelandslaget, Svein Ole Sandvik.

- Det er klart vi føler oss tilsidesatt. Dette viser hvilken holdning Kulturdepartementet har til samisk idrett. Jeg er veldig skuffet, sier Sandvik.

Frykter for framtida

Samelandslaget har bare spilt sju landskamper siden 1985, men nå er troppene samlet for kontinuerlig satsing i årene som kommer.

- Vi har som mål å spille minst to landskamper i året, i tillegg til to samlinger årlig. Dette koster penger, og vi er avhengige av økonomiske støttespillere, sier Sandvik.

Fungerende avdelingsleder Ole Fredriksen i Kulturdepartementet forklarer avslaget:

- Vi gir ikke tilskudd til denne type arrangementer. Ingen får direkte støtte fra oss. Vi overfører midler til Norges Idrettsforbund som igjen fordeler midlene mellom ulike særforbund.

Redde for NFF

Men samelandslaget vegrer seg for å fri til Norges Fotballforbund (NFF).

- Vi er litt redde for NFF. De liker ikke planene våre om å søke medlemskap i UEFA og FIFA, og ønsker ikke at vi blir godkjent som eget landslag, forklarer Svein Ole Sandvik.

- NFF er ikke i posisjon til å autorisere andre landslag. Det er slett ikke gitt at vi ville ha innvilget pengestøtte til samelandslaget , sier generalsekretær Karen Espelund i NFF .

<B>DEPPER: </B> TIL-målvakt Thomas Tøllefsen er samelandslagets sisteskanse. Han synes det er urimelig at norske myndigheter ikke vil støtte samelandslaget økonomisk.