Seileren Peer Moberg i disiplinærsak

Styret i Norges Seilforbund har gått til det uvanlige skritt å melde landslagsseileren Peer Moberg til forbundets domsutvalg.

Seilforbundet hevder at Moberg ved sin oppførsel og uttalelser til medier gjennom mange år har brutt forbundets utøverkontrakt og bestemmelsene til Norges Idrettsforbund (NIF), og derved påført skade for idrettsarbeid og idrettens anseelse.

Seilforbundet har oversendt saken til domsutvalget, og bedt dem å vurdere straff på inntil ett års utestengelse fra all nasjonal og internasjonal seilsport.

Forbundet har brakt saken inn for domsutvalget fordi NIFs lover legger begrensninger på hvilke sanksjoner organisasjonsleddene selv kan benytte. Styret i Norges Seilforbund signaliserer nå at de anser saken som svært alvorlig, og at de ønsker å åpne for en strengere straff enn hva de selv kan idømme.

Seilforbundets tillitsvalgte og ansatte føler seg forulempet over Mobergs uttalelser, og derfor ønsker de en uhildet behandling av saken på et høyere nivå.

Peer Moberg, representert ved advokat Tom Torkildsen, bestrider delvis de utsagn han er tillagt i pressen, og hevder at hans uttalelser ikke rammer idrettens arbeid eller anseelse, og derved ikke er straffeberettiget.

Torkildsen hevder at ytringsfriheten innenfor idretten ikke kan være strengere enn slik den behandles av straffeloven for øvrig. Advokaten mener saken er alvorlig for heltidsseileren Moberg, som i realiteten blir rammet av yrkesforbud dersom forbundet vinner fram.

Dom ventes i uke 11.

(NTB)