Seks ganger U

Seks av åtte kamper endte uavjort i Premier League-åpningen.