Selvransakelse i Riksdagen

Drapet på Bromma-eleven ser ut til å utløse en debatt i svenske Riksdagen om et stadig hardere samfunn.

Før omstendighetene rundt skytinga på Bromma skole var kjent, begynte politikerne i Riksdagen å spørre justisminister Thoma Bodström hva som skal til for at skolebarn og foreldre skal føle seg trygge, og for at ungdom ikke skal kunne skaffe seg våpen.

- Det er litt smakløst umiddelbart å gjøre partipolitikk ut av en hendelse som dette, svarte justisministeren. Men drapet ser ut til å utløse en debatt som handler om et samfunn som er blitt hardere hele det siste tiåret. - Noe må ha forårsaket den økte voldskriminaliteten som er skjedd blant unge på 90-tallet. Vi må sette oss ned og se på hva vi har gjort feil. Vi må handle raskt og være tydelige når småforbrytelsene skjer, da er det mye større mulighet for at de store forbrytelsene ikke skjer, mener tidligere justisminister fra Moderaterna, Gun Hellsvik.

(NTB)