Semb: - Vær ærlige

Landslagstrener Nils Johan Semb mener det er viktig at begge parter i Pa-konflikten er ærlige, slik at man vet hva man skal forholde seg til.

- I min rolle har jeg hatt lite med fotballagenter å gjøre, og har stort sett betraktet dette fra yttersiden. Men agentenes plass i systemet har vokst fram, og deres motiver er økonomisk motivert.

Slik er virkeligheten, sier Semb.

- Hvilke råd vil du gi Pa?

- Jeg håper partene er ærlige mot hverandre. Da er det mye tydeligere hva man skal forholde seg til, sier Semb.