Semb og Høgmos bomskudd

OSLO/GRATANGEN (Dagbladet): I dette bolighuset i avisidesliggende Gratangen i Troms skulle Per Mathias Høgmo og Nils Johan Semb tjene millioner av kroner på kurs og lederutvikling. Det endte med konkurs.

Fredag bestemte fotballkjendisene at slaget var tapt. Til uka går Per Mathias Høgmo den tunge veien for å begjære sitt eget selskap konkurs. Selskapet har aldri kommet i gang.

- Dette er som en fotballkamp. Noen ganger vinner du. Andre ganger taper du, sier en skuffet Per Mathias Høgmo til Dagbladet.

Teambuilding

Ungdomslandslagstreneren var hjernen bak prosjektet som ble startet opp i juni 2000. Med på laget var også landslagssjef Nils Johan Semb, tidligere markedssjef i fotballforbundet Tom Skaara, og forretningsmannen Per Alm som har investert i flere prosjekter tilknyttet idrett og underholdning.

Tanken var at de fire skulle drive ledelsesutvikling med utgangspunkt fra Per Mathias Høgmos tidligere bolighus i Gratangen kommune i Troms. Huset, som ligger en og en halv time fra nærmeste flyplass, har stått ubebodd siden Høgmo i 2000 flyttet sørover for å gå løs på treneroppgaven for det norske U-21 landslaget.

Prosjektet, som fikk navnet Norsk Teambuilding AS, skulle drive lederutvikling med de profilerte fotballtrenerne som trekkplaster i Høgmos hjemkommune. I tillegg ønsket de at leder av Verdikommisjonen, advokat Jan Erik Langangen, skulle bli med på laget. I en søknad til Statens nærings- og distriktutbyggingsfond (SND) skriver Høgmo:

- Veilederne som brukes har lang livserfaring med mennesker og det å prestere. Hvilke temaer som skal gjennomføres bestemmes i samarbeid med kunden gjennom situasjonsanalyser.

Kommunale vannpenger

I utgangspunktet la de fire investorene inn 102000 kroner i aksjekapital. Samtidig ble det tatt opp lån for at selskapet skulle kjøpe eiendommen fra Per Høgmo. Lånet ble tatt opp i Rygge og Våler sparebank. En bank Høgmo kjente godt fra sin tid i Moss fotballklubb. Ved inngangen av 2001 hadde selskapet en langsiktig gjeld på 2,45 millioner kroner. Som sikkerhet hadde banken boligeiendommen i Gratangen.

Lokalt var det stor optimisme knyttet til prosjektet. Per Mathias Høgmo kom oppover og holdt foredrag for den lokale næringsforeninga om planene. Kommunen hadde tidligere bidratt med 200000 kroner til opparbeidelse av vei, vann og kloakk til byggefeltet der det var fire boligtomter. For å omgjøre bolighuset til kurssenter var det mye som måtte gjøres.

- Vannverket som ble laget til Per Høgmos bolig har aldri fungert og brønnen måtte fjernes da også andre private vannverk fikk dårlig vann. Boligen har siden i vinter fått vann fra en nabo, skrev Per Høgmos bror, Jørgen Høgmo, i en søknad til kommunen 27. august 2000 der han ber om 75 000 kroner i støtte til nytt vannverk.

Jørgen Høgmo var daglig leder for selskapet og kunne kort tid seinere konstatere at søknaden ble innvilget på betingelse av at også de andre tomteeierene kunne koble seg til vannverket.

- Vi hadde tro på dette prosjektet, og var optimistiske, sier ordfører Rita Roaldsen.

På kapitaljakt

Dokumenter Dagbladet har fått tilgang til viser at selskapet hadde store forhåpninger om å få økonomisk støtte også fra SND. Ved flere anledninger ble det søkt om SND-midler. I en finansieringsplan fra 2000 går det fram at selskapet har planer om å få plass til 10 dobbeltrom i bolighuset. Med i planene, som hadde en kostnad på over 8 millioner kroner, var også dampbad, sauna og tilhørende avslapningsrom. Ifølge kommunale dokumenter ble det fremmet søknad om at SND skulle bidra med et investeringstilskudd på nesten 1,5 millioner kroner. Selskapet var i flere møter med SND, som til slutt vendte tommelen ned for prosjektet.

- Norsk Teambulding har ikke fått midler fra oss, bekrefter saksbehandler Hans Tore Nilsen hos SND.

Samtidig som selskapet hadde problemer med finansieringen oppnådde ikke landslaget de resultatene de hadde håpet på. Nils Johan Semb fikk etter hvert nok hodebry med å finne en slagkraftig lagoppstilling.

- Dette var et kameratprosjekt. Kapital og tid ble begrensende faktorer, sier Tom Skaara.

Dagbladet kjenner til at spesielt landslagssjefen fikk mindre og mindre tid til å drive prosjekter ved siden av etter hvert som resultatene på idrettsbanen uteble.

Konkurs

I løpet av 2001 skiftet selskapet navn til Mikkelskogen AS. Daglig leder Jørgen Høgmo gjorde avtale med det lokale kystlaget om å drive restaurant på brygga i kommunen. Samtidig skulle selskapet drive Gratangfjellet hotell i sommermånedene. Det ble også arrangert noen arrangementer med de to landslagstrenerne i Østlandsområdet. Dette var de eneste inntektene selskapet hadde. Hvor mange kroner det er snakk om, vil de ikke si. Samtidgig måtte de bære kapitalutgiftene på huset i Gratangen.

Mikkelskogen AS

  • Selskapet ble etablert i juni 2000. Nils Johan Semb, Per Mathias Høgmo, Per Gunnar Alm og Tom Skaara eier 12 750 aksjer hver i selskapet. Per Mathias Høgmos bror, Jørgen Høgmo, var daglig leder for selskapet i 2001.
  • Fra lokaler i Grantangen kommune i troms skulle selskapet drive lederutvikling og teambuilding med landskapstrenerne som trekkplaster. Virksomheten skulle finne sted i Per Høgmos tidligere privathus.
  • Grantangen er en utkantskommune vel tre timers kjøring fra fylkessenteret i Tromsø. Nærmeste flyplass Evenes ligger vel en og en halv times kjøring unna.

Finansieringen for det store lederutviklingsprosjektet var fortsatt ikke i orden. I mai gikk det en ny søknad til kommunen. Selskapet søkte om i overkant av 100 000 kroner i støtte til opparbeidelse av sanitæranlegg og midler til markedsføring og planlegging. Denne gangen var kommunen litt mer lunken. Søknaden ble avslått og selskapet ble på nytt bedt om å stile søknaden til SND.

- Kapitalkostnaden overstiger næringsfondets grenser, heter det i vedtaket fra kommunen.

Ifølge Per Mathias Høgmo investerte de fire gründerne vel 700 000 kroner i selskapet i løpet av 2001. Samtidig ventet de på at en større investor skulle slutte seg til prosjektet. Han kom aldri.

Da de fire samlet seg til styremøte i selskapet fredag kveld, hadde de valget mellom å legge mer penger inn i prosjektet eller begjære selskapet konkurs. De valgte det siste.

- Det er leit, men vi hadde ikke noe valg. Vi ventet i det lengste for at vi skulle få midler til å realisere prosjektet. Vi var nærme, men kom aldri til målet, konstaterer Høgmo.

<B>KURSSENTER: Semb og Høgmo ville ta imot grupper til seminarer og teambuilding i dette bolighuset i Grantangen kommune. Huset ble bygd da Høgmo på slutten av 90-tallet vendte hjem til