Semb vil lære av svenskene

Landslagssjef Nils Johan Semb tar gjerne i bruk svenske triks for at morgendagens norske fotballspillere skal kunne trille ball-i-hatt med internasjonale storheter.

I går var makta i norsk fotball samlet til idédugnad for å komme fram til konkrete tiltak som skal bedre ferdighetsutviklingen til unge norske fotballspillere. Ingen nekter lenger for at norsk fotball sakker akterut internasjonalt. Derfor ønsker den øverste ledelsen i norsk fotball å tilrettelegge bedre for de største unge fotballtalentene.

Landslagssjef Nils Johan Semb har klare meninger om hva som må til for at Norge skal hevde seg:

- Sverige eksporterer langt flere spillere enn vi gjør i Norge, men importerer langt færre. De har stor ettervekst av egne talenter. Klarer svenskene det, bør vi også kunne klare det, sier Semb. Han er bekymret over at Tippeliga-lagene i økende grad kjøper inn utenlandske middelmådigheter framfor å dyrke egne talenter.

- Hvis ikke denne utviklingen stopper opp, vil det bli svært vanskelig for 17- 19-åringer å slå igjennom i Norge. Allerede i dag er det svært få spillere i Tippeligaen som er under 20 år, sier Semb.

Svenskemodellen

Nils Johan Semb har stor sans for den svenske talentutviklingsmodellen kalt «Tipselit». Modellen går ut på at unge talenter i alderen 16- 19 år blir knyttet opp mot toppklubber. Toppklubbene mottar pengestøtte til dette formålet fra det svenske fotballforbundet, og forplikter seg til å etterleve flere krav. Blant annet skal de unge talentene være sikret oppfølging av kompetente trenere, få tilstrekkelig matching og gode treningsfasiliteter.

Forlenget sesong

I Fotballforbundet er enigheten stor om at en sesongforlengelse må finne sted.

- For eksempel kunne man, når sesongen er slutt rundt 1. oktober, sette opp regionale cuper i november og desember. Dette ville gi stor drive til å fortsette treningen, mener Semb. Helst ser han at sesongen varer hele året.

- Spiller de på gata i Brasil, kan vi bruke snøbaner i Norge. Semb ønsker også at aldersbestemte landslag skal delta i flere internasjonale turneringer.

- Det ville spisse hverdagen til de unge talentene, sier han.

Fotballforbundet har satt ned et utvalg som skal forberede en innstilling til Toppfotballkomiteen om hvilke konkrete tiltak som bør gjennomføres for å heve ferdighetsutviklingen blant unge fotballspillere i Norge.