UNG FAKKELSTAFETT: Organisert idrett har ikke enerett på bra fritidsaktiviteter. Poenget er ikke å beholde alle de nesten fulle årskullene som begynner med idrett i 5, 6 års alderen, men å vende barn og unge  til å leke sånn at det holder dem friskest mulig, skriver Esten O. Sæther.Foto: SCANPIX/REUTERS/Stefan Wermuth
UNG FAKKELSTAFETT: Organisert idrett har ikke enerett på bra fritidsaktiviteter. Poenget er ikke å beholde alle de nesten fulle årskullene som begynner med idrett i 5, 6 års alderen, men å vende barn og unge til å leke sånn at det holder dem friskest mulig, skriver Esten O. Sæther.Foto: SCANPIX/REUTERS/Stefan WermuthVis mer

Send de yngste til OL!

- Bra nasjonal idrett er alltid nødt til å være i fornyelse, skriver Esten O. Sæther.

• Besøk hovedsiden: http://www.dagbladet.no/fakkelstafett

SOM GAMMEL frivillig idrettsleder med 40 år på sidelinja er det lett å se at Fakkelstafett og London-tur bør forbeholdes de unge. Dette er jo ment å være deres OL. Londons suksess da de ble tildelt sommerlekene baserte seg på tanken om å bruke arrangementet til en gjennomgripende byfornyelse. Sånn litt på avstand og et lokalt gateopprør seinere går det sikkert an å ha ulike meninger om sannheten i dette prosjektet, men behovet er det ingen tvil om:
 
** Et bra OL er pr. definisjon noe som endrer både arrangørbyen og den internasjonale idretten.
 
Akkurat som bra nasjonal idrett alltid er nødt til å være i fornyelse.
 
DET GJØR at det så mye omtalte ungdomsfrafallet i idretten nødvendigvis ikke er  et stort samfunnsproblem. Organisert idrett har ikke enerett på bra fritidsaktiviteter. Poenget er ikke å beholde alle de nesten fulle årskullene som begynner med idrett i 5, 6 års alderen, men å vende barn og unge  til å leke sånn at det holder dem friskest mulig. Pluss å gjøre det morsomst for de som forblir i idrettsklubbene livet ut.
 
For å få til sånt er klubbene nødt til å skaffe seg en jevn strøm av nye, oppdaterte ledere. Hos hjemklubben min i KFUM Oslo har vi satt dette i system ved å la unge få lederansvar helt fra 13, 14 års alderen. Først som hjelpeledere på sommerleire og så som trenere på yngre lag. Denne bevisste satsingen har bidratt til at fotballavdelingen har fordoblet seg på et par tiår og nå har vokst til over 1 300 aktive fotballspillere.
 
DET ER DEN samme tenkningen som ligger bak Idrettsforbundets satsing på ungdoms-OL 2016. For norsk idrett er dette arrangementet først og fremst en lederutdannelse. Etter at statsgarantien ble klar forleden, fortsetter  forberedelsene i beste fall på de unges premisser. Her er det meningen at hele arrangementet skal innrettes etter smaken til tenåringene. Det er jo deres leker.
 
Da går det an å innrømme at både den internasjonale olympiske komite (IOC) og Norges Idrettsforbund (NIF) har noen baktanker ved å satse så stort på egne ungdomsleker. IOC håper at disse arrangementene sørger for en naturlig fornyelse av selve lekene, mens NIF ser Lillehammer 2016 som første steg mot en vellykket norsk OL-søknad for 2022.
 
I mellomtida får dere uansett stemme fram gode unge kandidater til en London-tur.