- Sex hjelper topputøverne

Samleie med minst fire partnere døgnet før viktige stevner er minimum for ikke å miste selvtilliten. Det hevder en norsk idrettsutøver i en fersk undersøkelse.

Nesten halvparten av norske toppidrettsutøvere mener de presterer bedre ved å ha sex rett før viktige konkurranser.

Det viser en undersøkelse gjort av Olympiatoppen som presenteres under idrettsmedisinsk høstkonferanse i Trondheim i dag.

- Jeg blir frustrert hvis jeg ikke får tilgang på sex når jeg har behov. Avhold vil for meg ha en svært uheldig effekt på prestasjon, sier en av de 102 kjente, norske toppidrettsutøverne som ble intervjuet.

En annen av de spurte svarte i undersøkelsen at samleie med minst fire partnere døgnet før viktige stevner er nødvendig for ikke å miste troen på seg selv.

- Har jeg lyst på et nummer, skaffer jeg meg det. Hvis ikke tar frustrasjonen overhånd og jeg presterer dårlig, kunne en annen fortelle.

Mange er opptatt av å opprettholde sexvaner også i forbindelse med konkurranse. For 40 prosent av de spurte er sengesprell forut for konkurranse gunstig. Avholdenhet kan slå ut på resultatlista.

- Sex gunstig

- Undersøkelsen avkrefter myten om at toppidrettsutøvere har et sexliv som avviker fra det normale. Den allmenne oppfatning om at sex natta før et mesterskap skulle være psykologisk eller fysisk hemmende, ser heller ikke ut til å stemme overens med undersøkelsen. Flertallet av de spurte mennene, og nesten like mange kvinner, mener tvert imot at sex har en gunstig virkning for prestasjonene på idrettsarenaene, sier professor Jorunn Sundgot-Borgen ved Norges idrettshøgskole til Dagbladet.

Sammen med lege Ola Rønsen ved Toppidrettsentret har hun gjennomført undersøkelsen med utøvere innen både sommer- og vinteridrett.

- Bare rot

Det var faktisk på bakgrunn av henvendelser fra de aktive selv, samt trenere og ledere, at undersøkelsen ble satt i gang. Ifølge Sundgot-Borgen er undersøkelsen banebrytende i og med at det på verdensbasis er svært få studier om dette temaet.

Bare 20 prosent av de mannlige og ti prosent av de kvinnelige utøverne opplever at trenings- og konkurranseaktivitet har en uheldig effekt på sexlivet.

- Jeg skiller mellom lyster og reelle behov. Lyster hører ikke til det å prestere. Sex hører ikke hjemme i en prestasjonskultur, mener en av de spurte.

- Det blir bare rot. For meg tar det for mye av mitt egentlige søvnbehov, er en annens oppfatning.

Ha med partner

Utøverne ønsker også at deres partnere oftere skal få anledning til å være med på samlinger og konkurranse.

- Men hvis det skal fungere, må en ha klare retningslinjer i forhold til partnerens «plass» i forbindelse med opphold på samlinger og under konkurranser. Det bør også utarbeides retningslinjer i forhold til det å ha «besøk» på rommet når utøvere deler rom med en eller flere andre utøvere, sier Jorunn Sundgot-Borgen.

FORSKER: Etter oppfordring fra utøvere og ledere har forsker Jorunn Sundgot-Borgen undersøkt norske toppidrettsutøveres sexvaner før viktige konkurranser.