Sier ja til knockout

Den norske lægeforening raser over at Odelstinget i dag kommer til å godkjenne idretter med knockout. Et utvalg nedsatt av regjeringen konkluderer med at denne typen kampsport bør være lovlig etter spesiell godkjenning.

Lægeforeningen mener at norske politikere burde se mer alvorlig på de helseskadelige virkningene av kampsport med knockout. Foreningen mener også at det er galt å tillate slag og spark mot hodet under såkalte «regulerte» forhold.

- Den typen slag mot ansiktet er helseskadelig. Jeg mener vi burde hatt politikere som hadde sagt rett ut at denne typen idrett er uønsket i Norge.

Slag mot hodet er farlig uavhengig av om det skjer under regulerte former, sier president Hans Petter Aarseth i Den norske lægeforening til Dagbladet.

Egen godkjenning

Denne typen kampidretter har så langt ikke vært regulert i Norge ut over forbudet mot proffboksing. I den siste tida er det kommet flere nye kampidretter der knockout er en av metodene for å kåre en vinner. I lovforslaget fra regjeringen legges det opp til at denne typen kampsport skal være lovlig etter spesiell godkjenning.

I innstillingen til lovverket heter det at «aktiviteter hvor deltakerne tillates å påføre hverandre støt mot hodet med den følge at en av deltagerne kan måtte gi opp kampen eller kampen stoppes, krever godkjenning. Det vil bli utarbeidet forskrifter til loven med nærmere vilkår for godkjenning».

- Vi har som høringsinstans til denne loven gjort det klart at dette er medisinsk uheldig med den nye typen aktiviteter. Det er bekymring at vi konstaterer at regjeringen ikke har lyttet, sier Aarseth.

Forbyr proffboksing

Lægeforeningen mener likevel at det er positivt at myndighetene har tatt initiativ til å regulere denne typen idretter i større grad enn det som har vært tilfellet til nå. Utvalget som har utformet lovverket, står også fast på at proffboksing skal være forbudt i Norge.

- Det som er synd med at regjeringen nå godtar knockout idretter er at dette gir en falsk trygghet til utøverne og deres omgivelser. Det gir et inntrykk av at dette skjer på en betryggende måte. Det er ikke tilfellet etter vår oppfatning, sier Aarseth.

<B>SINT:</B> President Hans Petter Aarseth i Den norske lægeforening reagerer sterkt på at regjeringen nå vil godta sportsgrener der knock out inngår.
<B>NEPPE GODKJENT:</B> Thaiboksing er en av idrettene som regnes som «høyrisikoaktivitet» og vil derfor neppe få godkjenning.