Sjekk avdelingene i 2. divisjon

Forbundet har satt dem opp.

Det er lagt til grunn en sportslig vurdering, for å sikre jevnest mulig konkurranse i og mellom avdelingene. I denne vurderingen er lagene vektet etter plassering i seriespill i 2005.

De fire lagene som rykket ned fra 1. divisjon er plassert i hver sin avdeling. De tolv lagene som rykket opp fra 3. divisjon er også fordelt likt mellom avdelingene. I tillegg er det lagt vekt på å holde reisekostnadene for 2. divisjon, totalt sett, så lave som mulig, melder NFF.

2006 blir den sjette sesongen med fire avdelinger i 2. divisjon. Jotun Årdalstangen uttrykte ønske å spille sammen med Østlandet, og Flekkerøy ønsket å spille sammen med lagene fra Rogaland og Hordaland (som i år). Begge disse ønskene er imøtekommet.

For å variere reisebelastningen noe, og etter ønske fra klubbene i Trøndelag og Nord-Norge, er det besluttet at disse klubbene splittes og ikke spiller i samme avdeling.

(ANB)

Debatt

Hvem er sterkest i de forskjellige avdelingene?