Skaset refser idrettens lederskap

- Det er pengene, mediene og markedet som har tatt styringen av all idrett. Den som fortsatt tror på lokal talentutvikling, amatørskap og frivillighet, er i beste fall naiv. Idretten lar seg kynisk utnytte, og alle former for eliteidrett er blitt ren forretning.

Det var Hans B. Skaset som kom med denne brannfakkelen på et møte i regi av Norske Idrettsleder-Veteraner i går. Den tidligere presidenten i Norges Idrettsforbund presiserte at han ikke uttalte seg som ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet, men som privatperson.

Hans hovedtese var at norske idrettsledere ikke har fulgt med i timen siden slutten av 60-åra. De siste 30 åra har idretten blitt profesjonalisert, men samtidig unndratt seg kontroll fra idrettens egne organer.

- Verken lokalt, nasjonalt eller internasjonalt har idrettens organer egentlig noe de skulle sagt i forhold til styring, sa Skaset. Han refererte til flere kilder og brukte flere ganger presidenten i Det internasjonale friidrettsforbundet, Premio Nebiolo, som eksempel.

- Det er en liten klikk som bestemmer. Faller Nebiolo, faller alle rundt ham, ergo faller ingen, sa Skaset og høstet latter blant ca. 40 idrettsveteraner som alle har hatt framtredende verv i norsk idrett.