Ski-Jensen får støtte

Skipresident Jan Jensen blir sittende, de to styremedlemmer Oddny Estenstad og Ottar Eide i Norges Skiforbund trekker seg.

Det blir trolig resultatet når skikretsene møtes i morgen. Flertallet av kretslederne som NTB har snakket med kommer til å gi Jensen full støtte.

  • De 19 skikretslederne er innkalt til informasjons- og oppdateringsmøte på Gardermoen. Der skal kretsene også ta stilling til om de ønsker et ekstraordinært ski-ting 26. april, slik Jan Jensen og skistyret ønsker.
  • Jensen ønsker å få klarlagt om han fortsatt har tillit i ski-Norge, etter turbulensen som oppsto da fire i Skiforbundets administrasjon trakk seg med Jensen som forklaring tidligere i mars.
  • Stemningen i forkant av møtet virker entydig: Det blir neppe noen opprørsstemning mot Jan Jensen.

Jensen-kritiker Trygve Skøyum i Akershus skikrets har til og med resignert.