Skiforbundet: Åtte går

Tre representanter trakk seg fra styret i Norges Skiforbund i dag. Ytterligere fem personer i administrasjonen leverer inn oppsigelsene sine mandag. Skipresident Jan Jensen håper på ro.

Det ble akkurat så tøft som ventet for skipresidenten. Kritikken mot Jan Jensen var massiv, i alle fall fra de som også tidligere har kritisert ham og hans lederstil.

Skikretslederne satt ringside og fulgte med, men 19 av 20 valgte å støtte skipresidenten. Dermed falt forslaget fra Akershus om at hele styret burde stille vervene til disposisjon.

Kretsene har fremdeles én mulighet igjen. Dersom sju eller flere kretser ber om at styret stiller sine verv til disposisjon innen en uke, blir det fullt styrevalg på skitinget i mai. Men det er lite trolig at det skjer.

Skipresidenten tok selvkritikk, men ville ikke gå inn på de tingene han skal ha gjort galt. Han ser fremdeles ikke hva kjernen i konflikten er, som spenner fra person- til systemkonflikter. Jensen blir sittende perioden ut.

NTB